Oktarcıların yeni ‘kıyamet alameti’ iddiası

Oktar taraftarlarının son zamanlarda Twitter’dan yaptıkları paylaşımlara bakılırsa kıyamet alametlerinden “Duhan” adındaki Doğu’dan çıkacak duman, 2019 yılı Aralık Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış olan korona. Mehdiyetin de çıkış alametlerinden sayılan “Duhan”ın, 80’lerin sonlarında, Oktar tarafından, “Çernobil nükleer faciasında ortaya çıkan radyasyon” olarak değerlendirdiğini de hatırlatalım.

Bilindiği üzere pek çok inanç grubunda olduğu gibi İslam inancında da “kıyamet” inancı var. Mehdi önderliğinde yapılacak Kıyamet Savaşı ya da Armageddon denen son bir savaşın ardından kıyametin kopacağına ve kıyamete yakın da yine küçük büyük pek çok alametin çıkacağına inanılıyor. Mehdi’nin zuhur etmesi, Deccal’in ortaya çıkması, İsa’nın gökten inmesi, yerden Dabbetül Arz’ın çıkması, Yecüc ve Mecüc kavminin ortaya çıkması, gökten Duhan adlı bir Duman’ın çıkması, Güneş’in batıdan doğması gibi büyük alametlerin sırası pek çok kaynakta değişmekle birlikte  “Duhan” adlı doğudan bir dumanın çıkması alameti Mehdi’den önce. Keza bilindiği üzere Adnan Oktar yapılanması da “mehdiyet” inancı üzerine kurulu sekt. Oktarcılar, son zamanlarda sahte olduğu değerlendirilen PERİSKOP, Julide Işıl, Yeliz Kovan, Metin Gökpınar, Sivil İtaatsiz, Esra Mutlu, Azra Tekin, Tülay Kumaşçı, Tuana Atasoy, Hamide Kaya, Hatice Soran, Ece Fırat, Şeyma Ekin Gültekin, Dindar Genc, Elvan Sahin gibi Twitter hesaplarından aynı anda yaptıkları benzer paylaşımlarda bu konuyu işlerken delil olarak Kehf Suresi’nin 86. ve 90. ayetleriyle Duhan Suresi’nin 11. ayetini ve Hz Muhammed’in bu konuda söylediği iddia edilen sözlerini (hadisleri) gösteriliyorlar. Oktar’ın, 1987 baskısı “AIDS Kur’an’da Bahsi Geçen Dabbet-ül Arz mı?” adlı kitabında “Duhan”ı, 1986’daki Çernobil nükleer faciasında nükleer santralden sızan “radyasyon” olarak değerlendirdiğini de hatırlatalım. İşte o paylaşımlar ve delil olarak ileri sürülen ayetlerin mealleri:

Ecem Sönmez adlı kişinin tweeti: 

“Korona Kuran’da geçiyor. Kehf Suresi’nde, Hz. Mehdi’nin çıkış alametlerinden olan Korona’ya işaretler var. Bu mucize gerçekleşmiştir. Ama insanlar hâlâ bu gerçeğe inanmak istemiyor. Hz. Mehdi geldiğinde SALGIN bitecek. Mehdi’nin dışında başka çözüm yok görünüyor.” 

“(Bu duman) insanları sarıp kuşatır. İşte bu, acı bir azaptır.” (Duhan Suresi, Ayet: 11)

“Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar (gibi) buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine Biz, “Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin” dedik.” (Kehf Suresi, Ayet: 86)