Tarama Kategorisi

Forum

Bolşevik köklerimiz bizden yeniden yapılanma istiyor

Türkiye sosyalist hareketi muhtemelen dünyanın en talihsiz oluşumlarından biridir. İnsanlığı tarih öncesinden gerçek insanlık tarihine taşıyan Ekim Devriminin ülkesi SSCB’ye yakın olması sanki bir talih gibi düşünülecek olsa da, tam da bu…

Açık yaralar

Ali Kaya bir çocukken otuz sekiz geldi ve onu Haydaran Dağları’nda yakaladı. Çocuk bilmez, ellerinin bağlanmasını, kollarının zorla çekilmesini, büyüklerle aynı kafile içinde hızlı hızlı yürümeyi bilmez, oyun sanar bunları. Ali Kaya…

6-7 Eylül: Bir travmayı şifalandırmak mümkün mü?

PBir yara kapanmadan yenilerinin açıldığı, her birinin hızla unutulduğu bir yerde geçmişin ertelenen hesabını gelecek kuşaklar adına sormanın yolu evvela hatırlamaktan ve hatırlatmaktan geçiyor. Hatırlamak için önce anlamak, anlamak için…

Doğa Yazınında Beden Politikası

İnsanın doğa ve doğal çevreyle olan ilişkisinin temelinde ahlaki, toplumsal, kültürel ve politik anlamlarla yüklü, ve insan-merkezci epistemolojiye dayalı bir beden politikası yatmaktadır. Doğayı insan-merkezci bir bakışla ve faydacı…

Beşikçi ve Kürdistan’in gerçekliği

Ömrünü Kürt sorununu araştırmaya adamış, bunun için çok ağır bedeller ödemiş, akademik ifade özgürlüğünün abidesi sosyolog İsmail Beşikçi’yi Boğaziçi Üniversitesi'nin Fahri Doktora unvanı ile onurlandırması çok önemli sembolik bir tavırdı…

Aleviliğin Türk İslam Sentezine Uyarlı Yeniden İnşası

Alevilik/Yol, demokrasi ve insan hakları gelişiminin en önemli besleyici kaynağı, tüm baskıcı, tutucu ağır politik süreçlere direnerek, Ortadoğu’nun düştüğü şiddet sarmalına dönmesini engelleyen en temel kaynak, bu haliyle de ülkenin…

‘Marx’ın ‘Feuerbach Üzerine On Bir Sav’ı

Ernst Bloch ‘Umut İlkesi I’ adlı yapıtının ‘Olanak Ulamının Katmanları’ adlı bölümünde, ‘olanak’ ve ‘olanaklı olan’ kavramını şöyle ayrıntılandırır: ‘Biçim bakımdan olanaklı olan’, ‘nesne bakımından olanaklı olan’, ‘nesneye uygunluk…

İdlib Sadece İdlib Değildir

“Ya biz akıllanmayacağız veya da aklımızın hepsi bu kadar” diyesim geliyor, ama olmuyor. Bu sefer Putin’e diktatör Erdoğan’ı azarlattırmadık! Ama Erdoğan’a dondurma ikramını da “yorumlamak”tan geri kalmadık. Bu durumda Putin sopa (azarlama)…

Türkler nasıl Türkiyelileşir?  

Türklerin Türkiyelileşmesi bir boş kavram, bir hayal olmaktan çıkıp toplumsal alanda bir karşılık bularak nispeten bir gerçek olması belki ilk kez Gezi ile mümkün oldu. Kürt hareketinin diğer toplumsal kimliklere kapılarını açarak…

Tek adam devleti

Amazon ormanlarını söndürme çalışmalarına katılmak isteyenleri aşağılayan Brezilya'nın taze devlet başkanı Bolsonaro, bir tek adamdır. SSCB'nin eski KGB şefi Putin, Rusya'nın tek adamıdır. İklim değişikliği sözleşmesini çöpe atan Trump bir…

Quo Vadis AKP Türkiyesi?

İnsanlar çoğu kez, içinde bulundukları/ yaşadıkları koşulları objektif bir biçimde değerlendiremez ve böyle bir değerlendirmeye kalkıştıklarında da genellikle geçmiş deneyimlere ya da benzer süreçler yaşamış olan başka ülkelere bakarak bir…

Demokrasi ve diktatörlük

Diktatörlük, otoriterlik, despotizm, otokrasi adlarıyla anılan rejimler bu çağın bir realitesi. Müslüman ülkelerden köklü Avrupa demokrasilerine, Rusya'dan Amerika'ya kadar tek adamlar rejimi, gözler önünde. Bu rejimlerin ortak…

Yakın Partner Şiddeti

Yakın partner (sevgili) şiddeti, bir birliktelik ilişkisi içinde olunan bir insan üzerinde tahakküm veya denetim kurmayı amaçlayan ezici bir davranış kalıbıdır. “Yakın partner şiddeti” evlilik hukuku dışındaki ilişkileri de kapsayan bir…

Ortodoks Marksizm Garabeti

"Tanrı beni Marksizmden korusun" diyen Marks’ı çok iyi anlıyorum, Marksizmi 19. yüzyıldaki haliyle dogmalaştıran sekter "solcuları" görünce. Oysa Marks, çağın ekonomik-sosyolojik yapısına göre nesnel koşulları çözümlemeyi öneren bir yöntem…

Feminist politika ve temsil sorunu…

Feminist politika ve temsil sorunundan bahseden bir yazının güncel tartışmalar bağlamında sanırım şu iki meseleden birine veya her ikisine birden odaklanması beklenir: Kadınların siyasal alandaki temsili ve kadın kategorisinin kendisinin…

Aşırı Sağ Popülizm: Kılık Değiştirmiş Faşizm mi?’

“George Orwell’ın 1984’ü Birdenbire En Çok Satan Kitap Oldu”. Bu veya benzeri bir başlık Şubat ayının sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin saygın gazetelerinin kitap eklerinde değil, haber sayfalarında yer alıyordu. Bir distopya olan…

Kesişimsellik ne değildir?

Son zamanlarda ana akım feminist aktivizmi takip ettiyseniz, feminizmin her yerde herkes için bir hareket olduğunu düşünmeniz işten bile değil. Bu pozisyonu almaya yol açan hata aslında biraz ilginç. ‘Kesişimsellik’ fikrinin yanlış…

1071 İmza: Eksik Varsa Ben de İmza Atabilir miyim?

Bay Devlet Başkanı! Bay Hükümet Başkanı! Büyük Millet Meclisi’nin yeni üyeleri Bir varmış, bir yokmuş, zamanın birinde bir ülke varmış… Hukukun içindeki mantığın dışına çıkıldığı bir yer ve dönem başka nasıl anlatılır? Fakat, bugün bize…

Yüz yıl önce sosyalizm

Yüz yıl önce dünyadaki popüler gündem Paris'te yapılan bir toplantıydı. Okyanusun ötesinden gelen Wilson, daha evvel yayınladığı on dört ilkesiyle her yerde büyük yankı uyandırmıştı. Ama Amerikalı, İngiliz ve Fransız liderlerin damga…

Emperyalizmin ekonomik boyutları

23 Haziran seçimleri memlekette bir şeylerin değişebileceğine dair umutları artırdı, AKP rejimine muhalif kesimlerin moralini yükseltti. Ancak geniş kesimleri kucaklamak adına, “ortalamacılığı aşamayan”, hep bu kaygıyla hareket ederken…

Sonları yaklaştıkça talan iştahı artıyor

23 Haziran’dan sonra aldığı ağır mağlubiyetle talana, yağmaya daha çok sarılan bir iktidar var karşımızda. Her ne kadar “yenilgiden ders çıkarmak gerekir” diyen kimi AKP’liler mevcut olsa da iktidar bloku aynı dil ve aynı siyaset yapma…

Siyaset Bilimi ve Psikoloji

Siyaset ile psikoloji arasındaki ilişki nedir? Bu soruya iki farklı düzeyde yanıt verilebilir. İlkin, siyaset bilimi disiplini ile psikoloji disiplini arasındaki ilişkinin ne olduğuna, bu iki disiplin arasındaki farklılık ve örtüşme…

Rüşvet, yolsuzluk, talan ve soygun politikası

“Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır... Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.”                                                                       …

Rüzgâr ancak soldan döner

Bugün AKP hızla kemik tabanına doğru daralıyor. O tabanın takriben %20’lik bir toplama denk düştüğünü söyleyebiliriz. Kendini Erdoğan ile var eden, yalnızca yandaş kanallardan haber, yorum takip eden, AKP giderse küçük büyük elindekini…

Kadın ve Kızılbaşlık

“Bir toplumun gelişmişlik seviyesi, o toplumun, çocuklarına ve kadınlarına verdiği değer ile ölçülür.” Medusa, kadim yapıları nazardan ve kötülüklerden koruyan sembol. Çok güzel bir kadın olan Medusa, tecavüze uğrar ve sonuçta lânetlenir,…

ODTÜ’nün kavakları

Yerel seçimlerin üzerinden bir aya yakın zaman geçti. 31 Mart-23 Haziran yenilgilerinin ardından rejimin “mecburen yumuşayacağı”, ibrenin “barış” ve “demokrasi”ye döneceğine dair bir işaret görünmedi. İçeride de dışarıda çatışma ve savaş…

Tek adam rejiminden kurtulmanın konforlu bir yolu yok

Baskıyla, gözdağıyla, tehditle kurulan mevcut rejimin bu haliyle devam etmeyeceğini görmeyen yok. Asıl soru bundan sonra ne olacak, yerine ne gelecek, yeniyi kim inşa edecek sorusu. Erdoğan kriz anlarında müttefik değiştirerek yola devam…

Libya’da Akan Kandan Kim Sorumlu?

Rasthaber sitesinde bugün yayınlanan bir haberde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun 2011'de Libya'ya yaptığı askeri müdahaleye ve bunun sonuçlarına ilişkin eleştirileri aktarılıyordu. 5 Temmuz 2019 tarih ve “NATO, Libya'daki…

Çözümleri Değil, Sorunları Sevmek

İnsanlar sorunları değil "çözümleri" sever. Bu doğal gördüğümüz genel bir yönelimdir. Lakin bu, kapitalist sistem için geçerli değildir. Kapitalizmin insan doğasını sömüren, insana karşı işleyen temel özelliklerinden biri de SORUN üretip…

Madalyonun iki yüzü: Nafaka ve Kıdem tazminatı (I)

Bugünler çok önemli iki hakkın kaldırılması tartışılıyor. Yeni rejimin rengini daha fazla vurgulayacak kadar önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Zira bu süreç bizler için son derece aşına olduğumuz ataerkil kapitalizmin çıplak…

Dikkat; Merdiven Var

Hukuk Fakültesini bitirip Yüksek Lisans yapan öğrencimizin asıl amacı Adli Tıp uzmanı olmakmış. Fakat Adli Tıp uzmanlığı için Tıp Fakültesi bitirmek gerekiyormuş. Hukuku zor bitirmişken bir daha Tıp eğitimini nereden alsın?. "Ne…