Tarama Kategorisi

Forum

“Bize bir şey olmaz” diyenler

18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırıda" bulunmak ve intiharına neden olmak suçlamasıyla tutuklanıp sonra serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan, "Bana bir şey olmaz" demişti. Uzman çavuşluğun kendisini…

Dünyanın Başka Bir Sonu Mümkün

Böyle bitmesi gerekmiyor. “Dünyanın Başka Bir Sonu Mümkün.” Mayıs’ın son günlerinde, ölümcül bir pandeminin orta yerinde devam eden Minneapolis’teki ayaklanma sırasında, aydınlık beyaz bir duvarın üzerine, siyah büyük harflerle bu slogan…

Joe Biden, Küresel Köy ve Bağımsızlık

Geçen hafta bizler Türkiye’de Joe Biden’ın iç işlerimize karışmasını tartışırken, Amerika’da da ilginç bir rapor gündemdeydi. “Senato İstihbarat Komitesi”nin yayınladığı bu raporda, Rusya’nın, 2016 başkanlık seçiminde Trump lehine…

Geçmişten Bugüne

Bugünlerde çocukluğumun geçtiği yetmişli yılların başı sık sık aklıma geliyor. Bir çocuk algısıyla yaşadığım, öylece de anımsadığım, küçük bir Akdeniz kentinde, Antalya’da oturduğumuz yıllar. Tamam; ben risk algısı düşük, gözü kara bir…

Kabuğu kırın!

“Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum,  biz zaten kördük,  Gören körler mi,  Gördüğü halde görmeyen körler.  (Saramago, Körlük, s. 132) Gözümle gördüğüme mi inanayım yoksa sana mı? Gazzâlî bin yılı aşkın bir zaman ötesinde…

Eğitimde Yeni Normal

Normal kavramı Fransızca bir kavramdır. Normal; “Kurala uygun, alışılagelen, olağan ve aşırılığı olmayan”, demektir. Genellikle toplum bireylerini yönlendiren ve onları belli bir davranışa adeta zorlayan birtakım varsayım ve kabullere…

  Kıblesi Sermaye Olanlardan Vicdan Aranmamalı!

Sermaye özellikleri gereği her tür kötülüğü içinde barındırır. Ona yoğun bir şekilde sahip olanlarda, onun her tür kötülüğünü üzerlerinde taşırlar. Her tür değer parayla ölçüldüğü içinde, onu elinde bulunduranların gücü, işte o sermayenin…

Çoğulcu Yaşamın Pozitif Boyutu

Ulus-devlet anlayışı dinsel ve etnik grupların kimliklerini yok eden, insanlara tek merkezden eğitim veren, herkesi tek merkeze bağlı, aynı dil ve şiveyle konuşturmaya çalışan, tüm etnik farkları yok eden, tek bir dini devlet dini yapan,…

İktidarın can simidi: Dış mihrak

Kanaatin çoğu zaman hakikate üstün gelebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bazı siyasetçiler, özellikle de otoriter iktidarlar gerçekleri eğip büküp, korkularla ya da efsanelerle besledikleri seçmenlerine satmayı iyi beceriyorlar. Aynı…

Karşılaşmanın Olanakları

Hele de pandemi sürecindeki kapanmadan sonra yollara düşüp kentlerden mümkün olduğunca taşranın kucağına attı kimimiz kendini. İnsansız, kalabalıksız, mümkün mertebe doğayla iç içe kaldığımızda, bunun ancak belli bir süre katlanılacak bir…

 Uluslararası Sermayenin Ulusal Sembolü Yoktur!

Günümüzde hala Ulusal varlıklarını görünürde devam ettiren, gelişmekte olan ülkeler, aslında bu özelliklerini kendi egemenleri aracılığıyla çoktan kaybetmişler. Ulusal Devlet sadece adlarıyla kalmışlardır. Ancak pek farkında değiller. Bizde…

Çokomelli

Türkiye gündemi dünyayı kıskandıracak kadar yoğun, dünyaya baktırmayacak kadar kendi-merkezli süreçler geçiriyor. Galata kulesi, binyıldan uzun süredir ayakta olan Hasankeyf’in yıkılıp üstüne beton dökülmesi ya da dipsiz gölün…