Tarama Kategorisi

Yorum

Sıkı tutunun, düşüyoruz

Karşılaştığımız meseleleri ehil biriyle konuşmak, fikrini almak ihtiyacı hissederiz. Benim de böyle durumlar…

Bu ‘Yol’ Nereden Gelir?

Geride bıraktığımız son otuz yılda Alevilik çalışmalarının önemli bir halkasını, bu inancın Anadolu'da ortaya…

Azgelişmişlik Üzerine (2)

Sömürgeciliğin Toplumsal Boyutu İşçi sınıfı, yani “proletarya” ile “proleterleşme” kavramları, kapitalist…

Yalanlarımız ve gerçekler

Şöyle bir cümle okuduğumu hatırlıyorum: "Yalanımız gerçeğimizden daha yakındır bize." Bu cümleyi okuduktan sonra…

Azgelişmişlik Üzerine (1)

“Burjuvazinin köleleştirdiği halkları uyutmak için kullandığı tüm içi boş kavramlar arasında en etkin ve tabi en…

Kazara hayatta kalmak

Bartın Amasra Taşkömürü işletmesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen katliamla sansür yasası arasında çok uzun bir…