Tarama Kategorisi

Yorum

Trump’ın gidişi ve faşizmin dönüşü…

ABD de Trump’ın seçilmesiyle belirginleşen otoriterleşme eğilimi Trump’in seçimi kaybetmesiyle sona mı erdi. Trump”ın “seçimlerde nile yapıldığı” iddiasıyla iktidarı bırakmamak istemesi ve birkaç gün önce Trump’ın açık kışkırtmasıyla…

Hegelci Diyalektik Felsefe Kuramı Nedir?

(Diyalektik felsefe kuramı Ernst Bloch, Georg Lukacs, Hans Heinz Holz ve Domenico Losurdo tarafından 20. yüzyılda yeniden temellendirilmiştir) Hegel’in ortaya koyduğu bu diyalektik kuram, 20. yüzyılda Georg Lukács’tan sonra Ernst Bloch…

Devrim Otomobilleri

Yüksek Mühendis Abdülkadir Özgü, Makine Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Makina ve Mühendis dergisi için 1971 yılında kaleme aldığı “Motor Sanayiimiz (Bugünü ve Yarını)” başlıklı yazıda “Çalışabilecek durumda ilk benzin motorunun…

Ensest Bir Aile Kırımcılıktır

Aile, insan yaşamında en önemli ve ilk sosyalleştiği kurumdur. Bu açıdan aile, toplumsal kurumlar içerisinde en önemli kurumdur. Her toplumda aile vardır. Ancak aile biçimleri toplumlara göre değişmektedir. Evlilik aile kurumunu…

Yeniden Müslüm’den çıktık yola

“Görünüm ile öz aynı olsaydı bilime gerek kalmazdı”, K. Marx Korkuyorum anne al beni içine. İtirazım var değişmez yazıma Kızılay'da/Beyoğlu'nda gündüz vakitlerde oradan oraya koşuşturan insanlar görürüz. Sanki bunlar rasgele hareket…

Matematiksel  ve İstatistiksel Modelleme Nedir?

Gerçek dünyadaki bir olayın, sürecin veya birimlerden oluşan ve birimleri arasındaki iç ilişkiler yanında çevre ile dış ilişkilere göre işleyen bir sistemin belli bir anlatımına model denir. Anlatım sözle, çizimle, belli bir ölçekte fiziki…

Göç ve İnsan

Okula ilk başladığım zaman kara tahtanın hemen sağında asılı duran büyük bir haritada Orta Asya’dan çıkan okları görünce şaşırmıştım. Daha okuma yazma bilmeden bunun insanların bir yerden bir yere göçü ile ilgili olduğunu anlamak hiç de zor…

Alt emperyalizm ve Türkiye 

Alt emperyalizm ile ilgili analize geçmeden önce “emperyalizm” kavramını aklımızda kaldığı kadarıyla şu şekilde açıklamıştık: “emperyalizm ‘teorik’ olarak bir fetih politikası ya da savaş demek değildir. Lenin, “Emperyalizm kapitalizmin en…

Aklın Devrimci İyimserliği Üzerine

İnsan kendi ahlaki güçlerinin kaynağının yine kendisinde olduğuna öylesine içten ikna olmalı ki... umutsuzluğa hiç düşmesin; o pespaye, bayağı ruh hallerine, kötümserliğe ve iyimserliğe hiçbir zaman kapılmasın. Benim kendi ruh halim, iki…

Rasgelelik, Determinizm ve Simülasyon Nedir? 

Altın arayanlar çok kazarlar az bulurlar.   Heraklitos   Giriş   Bu yazı; anlama çabasını, anlayabilenlere aktarabilme çerçevesinde derlenmiş bir çalışma olmaktan öte herhangi bir amaca yönelik değildir. Evrende olup bitenleri anlama ve…

Tüm Hedonist Gençlere…

Bataklık hakkında konuşmaya cesaret edemedikçe sivrisineklere daha bir hınçla saldırır olduk. Sorgulayamadığımız üniversiteyi -hazır kendi mahallesi de sahip çıkmamışken- bir öğretim üyesinin zırvaları üzerinden eleştiriyormuş gibi yapmanın…

Ay ve Güneş Herkesin Lambasıdır

Özgürlük kavramı felsefe sözlüklerinde “kişinin kendi kendisini belirlemesi, denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenlemesi durumu, bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine,…