back to top
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Hasan BAKİ

Hasan BAKİ

Hasan BAKİ
21 HABERLER 0 YORUMLAR
Editör

Türkiye’nin Afrika’daki Rolü: Karşılıklı Yarar mı, Yoksa Yeni Sömürgecilik mi?

Afrika kıtası, tarih boyunca birçok gücün etki alanı olmuş, günümüzde de bu durum devam etmektedir. Türkiye'nin Afrika'daki artan etkisi, uluslararası ilişkilerde yeni bir dinamik oluşturmuştur. Ancak, Türkiye'nin bu bölgedeki varlığı hakkında yapılan değerlendirmeler oldukça...

AKP’nin Diaspora Politikası: Stratejik Hamleler ve Uluslararası Gerilimler

Türkiye'nin dış politikasında diaspora politikası, son yıllarda öne çıkan ve tartışma konusu olan bir alan haline gelmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) bu politikası, Türk diasporasına nüfuz etme ve Türkiye'nin küresel çapta etkisini artırma...

Şehirleşme ve Gençlik Kimliği: Bir Sosyal Dinamik Olarak Şehirlerin Rolü

Şehirleşme, modern toplumların en belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkmakta ve gençlerin kimlik inşası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Şehirlerin fiziksel büyüklüğü, gençlerin farklı kimliklerle etkileşime girmesini kolaylaştırır ve bu da kimliklerinin evrimleşmesini hızlandırabilir....

2000’den 2024’e Gençlerin Kimlik Tanımlamalarındaki Değişim

Yirmi birinci yüzyılın başından itibaren gençlerin kimlik tanımlamaları üzerinde yapılan araştırmalar, toplumsal değişimler ve teknolojik ilerlemeler ışığında büyük bir dönüşüm göstermiştir. 2000 yılından 2024 yılına kadar geçen sürede, Türkiye'deki gençlerin kimlik algıları üzerine yapılan...

Siyasi Davaların Tarihsel Önemi: Kobani Davası ve Toplumsal Bellek

Siyasi davalar, tarihin her döneminde iktidar mücadelelerinin en belirgin yansımalarından biri olmuştur. Antik Yunan'dan modern çağa kadar uzanan bir çizgide, bu davalarda iktidarı elinde bulunduranlar, muhalif sesleri bastırmak, ideolojik hegemonyalarını pekiştirmek ve siyasi rakiplerine...

YENİ EKLENENLER