Tarama Kategorisi

Yaşam

Ölümlü Dünya

Bir gün gelip de öleceğinizi kaç yaşındayken öğrenmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Çocuklar ölüm kelimesini daha önce öğrenebiliyorlar ama herkes gibi kendilerinin de anne babalarının da ölümlü varlıklar olduklarını genelde altı-yedi…

Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenilmiş sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması…

Sinyali işleyemezseniz ölürsünüz!

1998 Ceyhan depreminden sonra bizim Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde üçüncü sınıfların İstatistik derslerine girmeye başladım. Öğrencilerin o güne kadar almış oldukları meslek derslerinin tümünün ders notlarını aldım ve okudum. Bölüm…

Kurumlarda Halkla İlişkilerin Önemi

Kurumlar, hizmet götürdükleri toplumun bireyleriyle olumlu ve yapıcı ilişkiler kurmalıdırlar. Bu yönlü ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, kurumun başarısını ve varlığını etkileyebilecek nitelikler taşımaktadır. Halkla ilişkiler; bir…

Duygularını Bastır/ma 

“Şimdi bu kadınlar ne yaptılar da erkekler cinnet geçiriyor?”  Hiç kuşkum yok ki  çoğunluk bu soruyu soruyor. Öfkesine mâni olamayan iki erkek daha kadın katili oldu.   Karısını üç çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Diğeri ise ayrıldığı…