AKP neydi ve yarın için öngörüler-1-

2010’ların başına kadarki AKP ile daha sonraki AKP’yi farklı ele almak gerekir. AKP’nin ilk dönemini neo-liberal otoriterlik olarak tanımlayabiliriz. Güçlü yürütme, kimlik politikası, dinselleştirme ve emeğin baskılanması bu dönemin temel…

Kriz Dönemleri ve Ehven-i Şercilik

-Tamam önce AKP’yi gönderelim de? -  Ehven-i şercilik gelen bir tehlikeyi savmak için taleplerin en minimize sınıra çekilmesidir. Mevcut tehlike karşısında en makul, gerçekleştirilebilir ve üstelik gerçekleştirilmesi de elzem olan bir…

Wallerrstein ve Kapitalizmin Yakın Geleceği

Wallerrstein, önsosyalizm denemelerinin yıkılışının ardından hem son derece tartışmalı bir tezi dillendirmiş ve hem de son derece iddialı bir öngörüde bulunmuştu. Wallerstein’a göre önsosyalizm denemeleri liberalizm paradigmasının içinde…

Elitizm Nedir ve Neden Anti Elitizm? 

Elit kavramını hem kavramsal hem de tarihsel ve sınıfsal arka planlarıyla ele aldıktan sonra konuyla ilgili üçüncü yazımızda elit ve elitizm kavramlarının bize gerçekte ne anlattığı ve kendimi neden anti elitist olarak tanımladığım…

Gülten Akın: ‘Şiirin Anası’

Gülten Akın’ı 2015 Kasım ayı başında kaybetmiştik. … 82 yaşındaydı… Üzerinden dört yıl geçmiş… Işığı daim kalacak ama, aydınlatmaya devam edecek çevresini, bu kesin… “Ümmüşşiir” derdi Cemal Süreya, Gülten Akın’ı tanımlamak için……

Trump’ın gidişi ve faşizmin dönüşü…

ABD de Trump’ın seçilmesiyle belirginleşen otoriterleşme eğilimi Trump’in seçimi kaybetmesiyle sona mı erdi. Trump”ın “seçimlerde nile yapıldığı” iddiasıyla iktidarı bırakmamak istemesi ve birkaç gün önce Trump’ın açık kışkırtmasıyla…