Z Kuşağının Karşılaştığı Sorunlar 

Z Kuşağı 1995 ve sonrası doğanlardır. Bu kuşak tamamen teknolojik bir çağda doğduklarından teknoloji ile iç içe yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu kuşağın üyelerine “Kuşak I”, “İnternet Kuşağı”, “Next Generation” ya da “iGen” adları…

Çocuğun Duygusal İstismarı 

Dünya Sağlık Örgütüne göre; 0-18 yaş grubundaki Çocuğun Sağlığını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü…

Çocuğun İhmali

Çocuğun ihmali, çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir.  Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve isteyerek sorumlulukları…

Öğrenmeyi Öğretebilmek

Sokrates Öğretmenlere der ki; Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin, onları düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye başlarsa zaten kendi çabalarıyla öğrenirler. Ve çaba sonucu öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgi olur. Asla silinmez..!…

Türkülerde Çocuk İstismarı 

Türkü, Edebiyatın sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidine verilen addır. Belli bir ezgi ile söylenen Türküler, toplumun acısını, neşesini ve yaşanmışlıklarını ortaya koyan en iyi araçlardan biridir. Halkın…

Ortadoğu Rönesansı

Ortadoğu Rönesans’ı 2013 yıllında Sınırsız Yayınevinden çıkan yazdığım kitabın adıdır. Bu kitap Tarihi ve Sosyolojik bir araştırma-inceleme çalışmasıdır. Daha çok Anti-Oryantalist bir bakış açısıyla bir dönemi aydınlatma çabasıdır. Bugüne…

Tekrarın Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Öğrenme bir süreçtir ve bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Tekrar öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerden bir tanesidir. Tekrar;  o gün derste işlenen konulara kısaca göz gezdirmek, ilk etapta bir ders için en fazla 10 dakika sürmesi…

Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenilmiş sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması…

Kurumlarda Halkla İlişkilerin Önemi

Kurumlar, hizmet götürdükleri toplumun bireyleriyle olumlu ve yapıcı ilişkiler kurmalıdırlar. Bu yönlü ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, kurumun başarısını ve varlığını etkileyebilecek nitelikler taşımaktadır. Halkla ilişkiler; bir…