Şüpheli Kadın Ölümleri​​

Şiddet özelikle Kadın ve Çocuğa yönelik şiddet Toplumkırımcıdır. Kadın ve Çocuğa yönelik şiddet toplumun ahlaki ve politik dokusunu da parçalamaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmak sınırları…

Bio-İktidarın Sosyolojisi

Bio-iktidar, Michel Foucault tarafından ortaya atılmış ve modern ulus devletlerin amaçlarını “bedenlerin zapt edilmesini ve nüfusun kontrol edilmesini başarmak için sayısız ve farklı tekniklerin uygulanışındaki bir patlama” aracılığıyla,…

Pandemide Çocuk İşçiliği arttı

Toplumumuzun temel sorunlarından biri olan çalışan çocuklardır. Merdiven altı işlerde, sokakta, tarımda herhangi bir güvencesi olmadan çalışan on binlerce çocuk vardır. Bu çocukların bir kısmı ful time (tam zamanlı) çalışırken, bir kısmı…

İntihar(Özkıyım) | Arslan Özdemir

Toplumun gündeminden bir türlü düşmeyen Sosyolojik olgulardan biri de intiharlardır. Özellikle son dönemlerde kadın intiharları artmıştır. En çok konuşulan konulardan biri olduğu halde bir türlü çözümü olmayan konu olarak gündemimizde yer…

Sanal Âlemde Cinsellik

İnsan gerek gerek fizyolojik, gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanın belli bir yönde ihtiyacını karşılamak için belli bir yönde etkinlik göstermesi…

Savaşın Mağduru Çocuklar 

Savaş, geniş kişi toplulukları arasında meydana gelen, genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma, çatışma olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamıyla ileri derecede şiddet içeren olay, çarpışma ve çatışma ortamından en çok…

Okul Sorunları Ve Ders Başarısızlığı

Çocuğun gittiği okulun genel durumu, öğretmenin özellikleri, sınıfın özellikleri, okulda verilen eğitimin kalitesi, bunlara ek olarak çocuğa sağlanan olanaklar çocuğun başarısını direkt olarak etkiler. Çocukların okul ile ilgili…

Sosyal Fobi

Türkiye Psikiyatri derneğinin yapmış olduğu araştırmaya göre; üniversite öğrencilerinin %24’ünün A sosyal olduğu tespit edildi. Daha çok maddi durumu ve sosyal konumu yetersiz, hiç evlenmemiş, işsiz ve eğitim düzeyi yüksek olmayanlarda…

Eğitimde Yeni Normal

Normal kavramı Fransızca bir kavramdır. Normal; “Kurala uygun, alışılagelen, olağan ve aşırılığı olmayan”, demektir. Genellikle toplum bireylerini yönlendiren ve onları belli bir davranışa adeta zorlayan birtakım varsayım ve kabullere…

Çoğulcu Yaşamın Pozitif Boyutu

Ulus-devlet anlayışı dinsel ve etnik grupların kimliklerini yok eden, insanlara tek merkezden eğitim veren, herkesi tek merkeze bağlı, aynı dil ve şiveyle konuşturmaya çalışan, tüm etnik farkları yok eden, tek bir dini devlet dini yapan,…

Masa Başı Sosyal Bilimcilik

Toplumsal yapı içinde meydana gelen olaylar, Sosyal Bilimler tarafından incelenir. Sosyal Bilimler, insan topluluklarının nasıl yaşadıklarını, nasıl davrandıklarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini, toplumda meydana gelen sosyal olayların…

Tiyatro Ve Sosyal Hayat

Tiyatro, Yunanca theatron yani "görme yeri" sözcüğünden gelmektedir. Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde…

Bizim Sokağın Çocukları 

Aile, bireyin ve toplumun fonksiyonlarından en temel öğedir. Aile, bireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zekâ…

Z Kuşağının Sosyolojik Analizi 

Kuşağın farklı alanlarda farklı anlamları vardır. Kuşak genelde  bele sarılan uzun ve enli kumaş olarak bilinir. Sosyolojik olarak kuşak; yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer…