Çocuklar Neden İnatlaşır?

İnat; bir konuda ayak direme, sonuna değin direnme, diretme, direnimdir. Birine karşı çıkma, aykırı davranma, karşı…