Yetkin gençler

Türkiye’de eğitim sisteminde yapılan birçok değişikliğe rağmen özellikle Liseden mezun olan öğrencilerin…

Öğretimin Temel ilkeleri

Öğretim, eğitimin okul içindeki bölümünü kapsayan kısmıdır. Diğer bir ifadeyle öğretim, eğitimin okullarda planlı,…

Yabancı Dil Öğrenimi

Günümüzde yabancı dil öğrenimi en az anadil öğrenimi kadar önemlidir. Aileler başta İngilizce olmak üzere…