Sosyolojik Olarak Yeni Normal

Normal kavramı Fransızca bir kavramdır. Normal; “Kurala uygun, alışılagelen, olağan ve aşırılığı olmayan”,…

Toplumkırımcı Şiddet

Toplum kırım, toplumun ahlaki ve politik dokusunu parçalamaktadır. Toplumu kendisi olmaktan çıkarmaktadır. Toplumu…