Yeni İçerikler

Salda Gölü nâzım imar planı onaylandı

Salda Gölü için hazırlanan nâzım imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, Çevre…

Sanal Âlemde Cinsellik

İnsan gerek gerek fizyolojik, gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanın belli bir yönde…

Kadına şiddetin nedenleri…

Kadın cinayetleri ve aile içi şiddet Türkiye’nin toplumsal düzeydeki en büyük sorunlarından biri olarak gündemden düşmüyor. Ne yazık ki, Türkiye’de her gün farklı bir kadın…

Korona Covid-19

Korona inkarcıları

Dünya çapında henüz aşısı veya ilacı geliştirilememiş bir pandemi yaşanıyor demek, bugün malumun…