Karantina Günlerinde Öğrencilerin Motivasyonu

Karantina günlerinden en çok etkilenenler öğrenciler oldu. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler sınav tarihinin iki defa değişmesinden olumsuz etkilendiler. Okula devam etmeyişleri, alışık olmadıkları online eğitim, online olarak Rehber öğretmenlerden destek almaları motivasyonlarını etkiledi. Bu durumlardan olumsuz etkilenen ve kendi kendini motive edemeyen öğrencilerin başarılarında düşmeler oldu.

Birçok ebeveyn bu konuda yeterince çocuklarına yararlı olamıyorlar. Ebeveynler daha önce alışık olmadıkları bir durumla karşı karşıyadırlar. Uzmanların özelikle sosyal medyayı kullanarak toplumda farkındalık yaratmaya çalışması da maalesef çok rağbet görmemektedir. Online yapılan programlara katılım çok az sayılarla gerçekleşmektedir. Aslında bu durum da toplumun alışık olmadığı bir durumdan kaynaklanmaktadır. Ancak alışık olmadığımız bu durumlar gelecekte yeni normallerimizden olacaktır ve kendimizi bu durumlara alıştırmamız gerekmektedir.

Motivasyon, bireyin psikolojik olarak bir davranışı yapmaya hazır hale gelmesidir. Motivasyon öğrenci (öğrenme) üzerinde etkili olan en temel faktörlerden biridir. Motivasyon, aynı zamanda mutlu bir yaşam için de gerekli olan temel faktörlerden birisidir.

Bireyin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanlar motive olabilmesinde çok etkilidir. Öğrenme sürecinde olan bireyin mutlaka onu motive eden bir motivin(uyarıcı) olması gerekir. Motivsiz motivasyon havanda su döğmeye benzer.

İki türlü Motivasyon vardır. İçten motivasyon, dıştan motivasyon.

Dıştan motivasyon; bireyin bir davranışı yapmak istemediği halde, dıştan birileri tarafından davranışı gerçekleştirmeye zorlanmasıdır. Bu durumda davranış değişikliği istenilen oranda gerçekleşmez. Bu durumda ebeveynlerin çocuklarına bazı davranışları zorla yaptırmalarının bir anlamı yoktur. Zorlama sonucunda çocuk davranışı yapmaya çalışsa bile, davranış istenilen oranda gerçekleşmeyecektir.

İçten motivasyon ise(ki karantina günlerinde en çok ihtiyaç duyulan motivasyondur);bireyin kendi isteğiyle hiçbir zorlamaya maruz kalmadan kendi kendine davranışı gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Bu durumda amaca ulaşma kaçınılmazdır. İçten motivasyonun gerçekleşmesi için, öğrencinin ders çalışmaya başlarken kendine bir hedef(bir amaç) koyması gerekir ve yapacağı çalışmada ne kadar ilerleme kaydedebileceğini belirlemesi ve her daim kendi belirlediği amaca ulaşma çabası içinde olması gerekir.

Motive olma, önemli ölçüde bireyin kendi iradesiyle de ilgilidir. Eğer birey kendi iradesini kontrol edebilir ve kendi planladığı çalışma çizelgesine uyabilirse, amaca ulaşmada fazla güçlük çekmez. Öğrencinin yaptığı çalışmaya kendini vermesi için o işin üstesinden gelebileceği konusunda da kendine güvenmesi ve buna içten inanması da gerekir.

Güven eksikliği olan bir öğrencinin yapacağı işte kendine güven duymasının en iyi yolu o işi başaracağına kendisini inandırmasıdır. Bunun için kişinin kendine güven sağlayabilecek kadar küçük, ancak etkili kimi çareler araştırıp, bulmalıdır. Kendine güven duygusu aynı zamanda, güçlü bir irade ve kararlılığı da gerekli kılar.

İrade kuvveti, kendine güven içerdiği için, iradeli kişi esneklik gösterebilir. Kişi, kapasitesini seferber etmek için iradesini kullanmalıdır. Kişi, hangi konumun içindeyse o konumda yeteneğinin elverdiği en yüksek başarı derecesine ulaşmak için, iradesiyle koşulları olabildiğince olumlu yönde değiştirmeye gayret etmelidir.

Kararlılık, çalışmaya ilişkin belirli bir konuda verilen kararın, ortaya çıkan engeller karşısında hemen değiştirilmemesi; tam tersine, bu engellerin aşılarak, verilmiş olan kararın gerçekleştirilmesidir. Normal insan davranışı da bunu gerektirir. En küçük engel karşısında kendine olan güveni yitiren bireyin amaca ulaşması mümkün değildir. Bu aynı zamanda normal olmayan bir davranıştır.

Öğrenciler Karantina günlerinde bütün olumsuzluklara rağmen başarmak istiyorlarsa, daha önce belirledikleri hedefe ulaşmada olabildiğince kendilerine güvenecekler, kendilerine olan güveni hiçbir durumda yitirmeyecekler, iradelerini güçlü kılacaklar ve kararlı olacaklar. Unutmayınız ki, Nereye gideceğinizi biliyorsanız bütün dünya size yol verecektir.  Gideceği yeri bilmeyen gemiye de hiçbir rüzgâr yardım edemez. Bu günler bitecek ve güzel günler sizi bekler. Başarılar diliyorum.

 

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)
Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları