back to top

Çiğdem YURDAKUL

Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm

Giriş İnsanoğlu tarihin belli bir bölümünde, yaşadığı çağla geçmiş dönemler arasında benzerlikleri fark etmiş ve geçmişle - bugün arasında geçmiş, şimdi ve gelecek içerisinde yer...

YENİ EKLENENLER