SHD’nin 6 Şubat Depremleri hakkındaki raporu: İmar aflarının ağır sonuçları

Sosyal Haklar Derneği (SHD) İskenderun Temsilciliği, 6 Şubat depremlerine ilişkin hazırladığı raporda, depremin ardından yaşananlar ve olumsuz etkilerine odaklanarak önemli tespitlerde bulundu. Rapor, depremin sadece bir doğal afet değil, aynı zamanda imar aflarının ağır sonuçlarını da yansıttığını vurguluyor.

Rapora göre, AKP’nin 2002-2018 yılları arasında 16 yılda 9 kez imar affı çıkarması, 6 Şubat depremlerinin etkilerini derinleştiren önemli bir faktör. İmar aflarının, düzensiz ve plansız yapılaşmanın artmasına yol açtığı ve bu durumun depremde binlerce insanın ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Raporda, depremin ardından yaşanan hukukî süreçlerin yetersizliği ve adaletsizliği de ele alınıyor. Kamu binalarının çökmesi ve can kayıplarına neden olmasıyla birlikte, sorumluların hesap vermemesi ve adaletin sağlanamaması büyük bir hukuk skandalı olarak nitelendiriliyor. Henüz hiçbir kamu görevlisinin sorumluluk almadığı ve adaletin geciktiği vurgulanıyor.

Sağlık sisteminin depremde çökmesi, hastanelerin kullanılamaz hale gelmesi ve sağlık hizmetlerinin aksaması da raporda önemli bir başlık. Depremin ardından sağlık sisteminin tamamen işlevsiz hale gelmesi, binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve sakat kalmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Raporda, iletişim altyapısının depremde büyük zarar görmesi ve haberleşmenin kısmen kesilmesi de eleştiriliyor. İletişim sorunları nedeniyle afet bölgesindeki insanların yardım alamaması ve bilgi alamaması, krizin boyutlarını artıran bir faktör olarak görülüyor.

Rapor ayrıca, deprem sonrası yaşanan enkaz yangınları, kayıp kişilerin bulunamaması ve uluslararası yardımların şeffaf bir şekilde kullanılmaması gibi konuları da ele alıyor. Özellikle, kayıp kişilerin bulunamaması ve enkaz yangınlarının kontrol altına alınamaması, krizin yönetimindeki eksiklikleri ve başarısızlıkları gözler önüne seriyor.

Kadınlar, çocuklar ve engellilerin deprem sonrası yaşadığı zorluklar raporda detaylı bir şekilde ele alınıyor. Yardım malzemelerinin yetersizliği, kadınların mahremiyetinin korunamaması ve engellilerin ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi konular, toplumun en savunmasız kesimlerinin yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, SHD’nin raporu, 6 Şubat depremlerinin etkilerini ve yaşanan sorunları detaylı bir şekilde ele alarak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeyi ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırmayı amaçlıyor. Ancak, raporda belirtilen sorunların çözümü için daha etkili ve şeffaf bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.