Tarama Kategorisi

Yorum

Kuzu Partisi

Osmanlı-Türkiye politik yapısı,  çok partili sistemle tanışalı beri 112 yıl olmuş.  O dönemde siyasî parti/cemiyet…

Ayasofya İletişimi

Ayasofya, sadece mimarisi, temsil etiği etik anlayışları, onların tarihi, bulunduğu yer anlamında değil, ama aynı…

Arşivleme = Fişlemedir

12 Eylülün en önemli özelliği her kesi fişlemesiydi. Bu fişleme Adli Sicil kayıtları ile başlıyor, Polis ayrı…

2  Temmuz’u Doğru Anlamak

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Otelinde olanlara yönelik yapılan toplu saldırı ve yaşatılan kıyım ve vahşetin izleri…

Haziran’da Ölmek Zor

Muhtemeldir, aklınıza Grup Yorum’un efsane kaseti geldi: Haziran’da Ölmek Zor/Berivan. 1980 sonlarında çıkmıştı…

 Sarah Hegazi’ye…

Ben ağaçların soyundanım Ve bu "bayat" havayı solumak kederlendiriyor beni, Ölen bir kuş, uçuşu unutmamayı öğütledi…

“Kadın(lık) Bilinci” mi?

“Bilinçleninceye dek başkaldıramayacaklar,  başkaldırmazlarsa da bilinçlenemeyecekler.”  Öncelikle, kavram bence…