Pontifex & Pandemi: Yaşlılara Ölüm

Pontifex: Eski Roma din yapılanmasında hiyerarşide en üst basamaklarda yer alan bir konuma verilen adlandırmadır. Kelime, “yapıcı” ve “köprü ustası” ndan  köken almakta olup, “köprü ustalığı” onun sadece bu dünya ile “ötekisi” arasında bir…

Çernobil’in anımsattıkları…

Yeniden gündeme gelen “Çernobil”… Çernobil adlı dizi filmin ve Çernobil felaketinin anımsattıkları/düşündürdükleri üzerine yazılmış son derece öznel bir yazıdır! Hayata bakıştan herhangi bir durumu yorumlayışa kadar zaman bağımlı…

Sol’un ötekileri 1: Kinik Notlar

“Uçuruma düşelim; cennet ya da cehennem olsun sonunda, ne fark eder?”* Devrim ve umut; ya da yer değiştirerek söyleyelim umut ve devrim. Ayrılmaz gibi görülseler de küçük bir yer değişikliği kayda değer bir nüans ile karşılaşmamıza neden…

Faşizm hissediştir

İlkokul ikinci ya da üçüncü sınıfta olmalıyım; 12 Mart günleri sonradan “öğrendiğim” kadarıyla. Öğretmenimiz gözü yaşlı şekilde bazı “gençlerin” idam haberlerini veriyor sınıfta, anlamlandırabildiğimizi sanmıyorum, anımsamıyorum. Evde ise…

“Çevreci” Mücadele Üzerine…

“Kapital’de Marx, “İngiltere’de İşçi sınıfının Durumu” ve “Doğanın Diyalektiği” adlı kitaplarında ise Engels kapitalizmin gelişme döneminde ortaya çıkan çevre sorununa değinirken, gelecek felaketlerinde haberini veriyorlardı. Kapitalizmin…

Aymazlık, Basiretsizlik ve/ya Kibir

“Ne yapmak gerek peki? / sağlam bir arka mı bulmalıyım? / onu mu bellemeliyim? / bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi / önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? / bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? / istemem! / herkesin yaptığı şeyleri…

Üçüncü pik için notlar…

Üçüncü pik için ya da pandeminin bu hale gelmesinde hepimizin, artık  Türkiye’nin nüfusu kaçsa, seksen üç milyon diyelim,  “hepimiz suçluymuşuz”… Böyle buyurmuş, aslında “bir kişi hariç” demesi gerekirdi, umarım değerli bakanımızın başına…

Ressam ve Badanacı

“Kimse kendi kendinden daha akıllı değildir”  diye yazıyor Brecht; bir söyleşisinde ise “eğer bir eserim, oyunun yasaklanmıyorsa bir hata yaptığımı düşünürüm” diyerek aydın-sanatçı sorumluluğunun sınırlarını birçok “aydın-sanatçının”…

Narsisizm Batağında Türkiye Aydını

Bu yazı bir novella için epilog olarak okunabilir. Kendisine bir misyon yüklemiştir; yüklenmiştir değil! “Aydın” olma sorumluluğu… Bu durum bile yeterince sorunlu iken o bu sorunu, kendisinin dışında gördüğü, varoluşuyla bencilce…