Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Sosyolojik Bakış

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi kısa ve uzun süreli bireysel psikolojik danışma hizmeti vermektedir. Bireyler, günlük yaşam, kişiler-arası ilişkiler ile ilgili olarak servise danışabilirler. Bireysel görüşmelerin yanında, dönem içerisinde verilen seminerler ile öğrenciler çeşitli konularda bilgilendirilmekte ve bu konularla ilgili gruplar oluşturularak, öğrencilere grupla psikolojik danışma hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, yeni gelen öğrencilere oryantasyon programı uygulamaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin okulda olmaması veya Psikolojik Danışma Rehberlik Servisinin görevini yeterince yerine getirmemesi ya da okullarda yeteri sayıda Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen olmaması durumunda eğitimde birçok sorun yaşanmaktadır.

Bu sorunlardan en önemlileri şunlardır;

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yöntemlerini bilmemeleri sonucu zamanlarını verimli kullanmamaları, zaman yönetimi konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

 Okulların olanaklarının ders dışı zamanlarda öğrencilerin hizmetine sunulamaması, özellikle sosyal gelişim açısından öğrencileri olumsuz etkilemektedir.

Bütün öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden gelişim aşamalarının öğretmenlerce dikkate alınmaması eğitimi verimsiz kılmaktadır. Oysa bireysel farklılıklar vardır. Bireysel farklılıklar gözetilmeden yapılan eğitimin öğrenciye yeterli faydası yoktur.

Disiplinin(Disiplin; kurallı bir yaşamdır. Disiplin başarının önemli bir öğesidir, öğrenmeyi kolaylaştırır) sorumluluk veren bir eğitimsel sürece dönüştürülmemesi, okullarda başıboşluk oluşturmaktadır. 

Hafif ve orta düzeyde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin zamanında teşhis edilememesi ve uygun eğitim yöntemlerinin uygulanmaması, BÖP’ lerin (Bireysel Öğretim Planları) hazırlanmaması, bu durumda olan öğrencilerin gelecekteki bütün öğrenme hayatını olumsuz etkilemektedir.

Öğrencinin okul ve ders motivasyonunun sağlanamaması yetersiz öğrenmeye neden olmaktadır. Bu durumda öğrenci havanda su döğmektedir.

Etkin ders çalışma yöntemlerinin bilinmemesi ve etkili bir şeklide öğrenciye bu davranışın kazandırılmaması verimsiz ders çalışmaya neden olmaktadır. Böylece öğrencide ders çalışma davranışında bıkkınlık oluşmaktadır.

Sınav kaygısının yüksek olması ve öğrencinin bu konuda rehberlik hizmeti alamaması, sınav başarısızlığına neden olmaktadır.

Psikolojik sorunları olan öğrencilerin gerekli psikolojik yardımı alamamaları, öğrencinin öğrenme davranışını olumsuz etkilediği gibi çevresindeki diğer öğrencilerde olumsuz etkilenebilmektedir.

Arslan ÖZDEMİR