Türkiye Barolar Birliği’nden Can Atalay’ın tutukluluğuna itiraz

Türkiye Barolar Birliği, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğuna tepki gösterdi. Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı. 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde TİP’ten milletvekili seçilen Atalay, mazbatasını aldıktan sonra tahliye edilmesi gerektiği halde hala hapishanede bulunuyor.

Anayasa’nın 83. maddesine göre, seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu madde, yasama organı üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz suçlamalardan korumak için getirilmiş bir dokunulmazlıktır.

Atalay’ın tutuklanmasına neden olan Gezi davası ise, Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen istisnai durumlardan biri değildir. Bu madde, Anayasa’nın temel ilkelerine ve Cumhuriyet’in niteliklerine aykırı eylemlerde bulunanlar için dokunulmazlığın kaldırılmasını öngörmektedir. Gezi davası ise, barışçıl bir şekilde demokratik haklarını kullanan yurttaşlara yönelik haksız ve hukuksuz bir davadır. Bu dava, uluslararası insan hakları kuruluşları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da eleştirilmiş ve kınanmıştır.

Bu nedenle, Atalay’ın milletvekilliği kesinleştikten ve mazbatasını aldıktan sonra tahliye edilmemesi, Anayasa’ya ve hukuka aykırı bir uygulamadır. Ayrıca, bu uygulama, sadece Atalay’ın kişi hürriyeti ve güvenliği, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını değil, aynı zamanda onu seçen seçmenlerin temsil edilme haklarını da ihlal etmektedir.

Türkiye Barolar Birliği olarak, Atalay’ın derhal tahliye edilmesini ve milletvekili olarak parlamentoda görev yapabilmesini talep ediyoruz. Atalay’ın parlamentoda fiilen çalışma yürütmesini sağlamak, demokratik hukuk devletinin en temel gereğidir.