Müfredat Taslağına Tepki: İktidar Örtük Şekilde İdeolojisini Aktaracak

Yeni müfredat taslağına ilişkin yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen İstanbul 3’Nolu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, eğitimin dini referanslarla hazırlandığını belirterek, iktidarın örtük bir şekilde ideolojisini öğrencilere aktardığını vurguladı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni müfredat taslağına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Öğrenci Veli Derneği (Veli Der) üyeleri de destek verdi.

Açıklamada, “Çağdaş ve bilime dayalı eğitim istiyoruz”, “Maarif modeline hayır” dövizler taşınırken, “Müfredata itirazımız var”, “Laik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz” pankartları taşındı. Çok sayıda kişinin katılım sağladığı açıklamada, “Müfredat taslağı geri çekilsin”, “Karanlığa teslim olmayacağız” sloganları atıldı.

Veli Der üyesi Seval Keleş, çocukların bilimsel eğitim alması için dernek olarak çabaladıklarını söyledi. Keleş, “Okullardaki eğitimin dini olarak değiştirilmesine karşıyız. Bu tarikat düzeninden vazgeçilmesini istiyoruz. Çocuklarımız bu karanlığa teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

‘SİYASAL VE İDEOLOJİK HEDEFLERDEN BAĞIMSIZ DEĞİL’

Ardından basın metnini okuyan Eğitim Sen İstanbul 3’Nolu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, müfredatın bilim insanları, eğitim bilimcileri ve sendikalarla görüşülerek yapılması gerektiğini vurguladı. MEB’in müfredatı “yangından mal kaçırır” gibi düzenlediğinin altını çizen Tosu, “Eğitim sistemi açısından öğrencilere verilecek bilgiyi belirlemek ve seçmek, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci başından sonuna siyasal bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla bugün eğitim müfredatında yapılmak istenen değişiklikleri ve içeriği tartışılan ders kitaplarını iktidarın eğitimdeki siyasal-ideolojik hedeflerinden ayrı ya da bağımsız değerlendirmemiz mümkün değildir. Eğitim müfredatının çocukların, gençlerin, toplumun ve ülkenin gerçek ihtiyaçlarından çok, iktidarın siyasal-ideolojik çizgisine uygun hale getirilmesinin en somut yönü okullarda hangi bilgilerin, nasıl, hangi araçlar ve örnekler üzerinden verileceğidir. Mevcut iktidar çocuğa ya da bireye nasıl yaklaşıyor, nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyor, yetiştirdiği bireylerde hangi özellikler olmasını istiyorsa eğitim müfredatını da ona uygun şekilde hazırlamıştır” dedi.

‘İKTİDAR İDEOLOJİSİNİ GİZLİ OLARAK ÖĞRENCİLERE AKTARACAK’

“Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’in merkeze alındığı görülmektedir” diyen Tosu, şöyle devam etti: “Milli ve manevi değerler vurgusu yaratılan tüm eşitsizliklerin üzerini örtmek için kullanılmaktadır. MEB’in öncelikli hedefi eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden iktidarın siyasal ideolojisinin açık ve gizli (örtük) olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağının başlığının ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır.”

‘BİLİM KARŞITI MÜFREDATI REDDEDİYORUZ’

AKP iktidarında eğitimin dini referanslarla hayata geçirildiğini vurgulayan Tosu, son dönemlerde din derslerinin sayısının arttığına dikkat çekti. Tosu, “MEB’in ‘yeni müfredatı’, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle ‘sadeleştirme’ ya da ‘ayıklamaya’ tabi tutulurken, tek adam rejiminin bütün hedeflerini açık ve gizli (örtük) amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirerek kendilerince ‘dini’ ve ‘milli’ bir müfredat oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır. AKP’nin toplum tahayyülünde istediği insan modelinin nedenli çağın gerisinde ve bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini de eğitim alanında sicilinin ne denli bozuk olduğunu da 4+4+4 sürecinden biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tosu, sözlerini şöyle noktaladı: “Bireycilikle, milliyetçilikle, dini ve milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik açıdan sığ, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı yeni eğitim müfredatının çocuklarımıza, öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmak zorundadır.”

Açıklama, alkışlarla son buldu. (MA)