Kastamonu Belediyesi, Üç gazeteyle abonelik ödemelerini iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen Kastamonu Belediyesi, mali disiplin ve yerel gazeteciliği destekleme amacıyla üç gazeteye yapılan abonelik ödemelerini iptal etme kararı aldı. Bu karar, belediyenin bütçesinin daha etkin kullanımını sağlamak ve kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde yönetilmesini temin etmek için atılan adımların bir parçası olarak görülüyor.

CHP’den seçilen Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediyenin Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetelerine yıllık 426,230 Türk Lirası tutarında abonelik ücreti ödemesini iptal ettiklerini duyurdu. Bu iptal kararı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yönetimde yaşanan değişiklik sonrası uygulanan yeni politikanın bir yansıması olarak kabul ediliyor. Bu gazetelere yapılan önceki ödemeler incelenmekte ve yerel basın kuruluşlarına yapılan abonelikler gözden geçirilmektedir.

Bu hamle, medyanın siyasetteki rolü ve kamu yönetiminde mali sorumluluğun önemi hakkında bir tartışma başlattı. Aynı zamanda, belediyelerin hangi yayınlara abone olacağını belirlerken hangi kriterleri kullandığı ve yerel medyaya destek konusunda soruları da beraberinde getirdi. Kastamonu Belediyesi’nin bu kararı, özellikle kamu fonlarının nasıl harcandığı konusunda daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına doğru atılmış bir adım olarak bazıları tarafından görülüyor.

Bu abonelik iptalleri sadece yerel bir mesele değil, aynı zamanda Türkiye’de medya özgürlüğü ve bağımsızlığı üzerine ulusal bir tartışmanın da parçası. Ülkedeki basın için devam eden zorlukları ve çeşitli ve bağımsız gazeteciliğin gelişebilmesi için destekleyici bir ortamın gerekliliğini vurguluyor.

Durumun gelişimiyle birlikte, bu tür kararların Türkiye’deki medya manzarası üzerindeki etkisi ve diğer belediyelerin basınla olan ilişkileri için olası sonuçları gözlemlemek ilginç olacak. Kastamonu Belediyesi’nin eylemi, diğer yerel yönetimler için bir örnek teşkil edebilir ve kendi medya aboneliklerini ve kamu fonlarının basını desteklemedeki rolünü yeniden değerlendirmelerine yol açabilir.