Araştırma: Yapay zeka, Toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme potansiyeline sahip

Son yıllarda, yapay zeka teknolojisinin toplumsal sorunlarla mücadelede önemli bir rol oynayabileceği giderek daha belirgin hale gelmekte. Loyola Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çığır açan bir çalışma, yapay zekanın toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önleme potansiyelini vurgulamakta. Bu çalışma, hukuki belgelerin analizi yoluyla yapılan bir araştırma ile, yapay zekanın bu alandaki etkisini göstermektedir.

Araştırmacılar, Vlex hukuki veritabanından 491 mahkeme kararını inceleyerek kadınların yakın partnerleri tarafından uygulanan şiddetin özelliklerini ve bu suçların önlenmesinde kullanılabilecek anahtar içgörüleri belirlediler. Yapılan analizler, yapay zekanın hukuki belgelerden elde edilen verileri kullanarak toplumsal cinsiyet temelli şiddeti daha iyi anlama ve önleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdiler.

Çalışmanın sonuçlarına göre, yapay zeka kullanımıyla toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarının üçte ikisinin önlenebileceği öne sürülmekte. Araştırmacılar, hukuki belgelerdeki belirli unsurları tahmin etmek için farklı makine öğrenimi algoritmalarını kullandılar ve bu yaklaşımın suç önleme ve tahmini açısından büyük bir ilerleme olduğunu belirlediler.

Bu çalışma, sadece hukuk alanında değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede de büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermekte. Yapay zeka teknolojisinin adalet sistemine entegrasyonu, suç önleme ve toplumun güvenliği açısından önemli bir adım olabilir.

Araştırmanın tam metni, ‘Scientific Reports’ dergisinde yayınlandı. Bu çalışma, gelecekteki araştırma ve geliştirmeler için önemli bir temel oluştururken, toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadelede daha etkili stratejiler geliştirmemize olanak tanımakta.