Faşist Diktatörlüklerin Sınıfsal Karakteri Üzerine

Georgi Dimitrov, 1935 yılında Komintern’e sunduğu raporda “faşizmin iktidara gelmesinin” “bir burjuva hükümetin diğerini takip ettiği sıradan bir intikal” olmadığına, “burjuvazinin sınıfsal tahakkümüne ait bir devlet biçiminin –burjuva…

Tek Yol Sınıf Mücadelesi

Üçüncü havalimanı işçileri, Flormar işçileri, Cargill işçileri, Real ve MakroUyum işçileri, Babacanlar Kargo işçileri, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları işçileri, Aydın Belediyesi İmar A.Ş. işçileri, Yeşil Kundura işçileri ve daha niceleri……

Karl Marx, Kapitalist Sömürü ve Adalet Kavramı

Kapitalizmde adalet kavramına ilişkin halk arasında yaygın hakim iki kavrayış olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, hukuki söylemin bir parçası olan, “adalet tecelli etti” şeklinde dile getirilen, hukukun eninde sonunda varacağı yerin adalet…