Yapay zekanın gelişimi ve mesleklerin geleceği

Yapay zeka (YZ), günümüzde teknoloji dünyasında en önemli gelişmelerden biri olarak kabul ediliyor ve iş piyasası üzerinde de büyük etkileri olması bekleniyor. YZ’nin iş dünyasına etkileri hakkında çeşitli tahminler bulunmakta olup, bu etkilerin hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır.

Birçok kaynak, YZ’nin bazı işleri ortadan kaldırabileceğini, ancak aynı zamanda yeni iş fırsatları da yaratabileceğini belirtmektedir. Goldman Sachs’ın raporuna göre, YZ’nin ABD ve Avrupa’da çalışma görevlerinin dörtte birini değiştirebileceği ve 300 milyon tam zamanlı işe eşdeğer işleri etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu değişim, yeni işlerin ve üretkenlik artışının da habercisi olabilir.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, YZ’nin iş gücü piyasasını değiştireceği üç ana başlık altında incelenebilir. İlk olarak, YZ iş yaratımını teşvik edebilir. İkinci olarak, YZ ile bağlantılı rollerin sayısında artış beklenmektedir, bu da veri bilimcileri, büyük veri uzmanları ve iş zekası analistleri gibi yeni pozisyonlara talebin artacağı anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak, otomotiv ve havacılık endüstrisindeki şirketlerin istihdam kazançları beklediği bildirilmektedir.

Ancak, Boston Consulting Group’un bir makalesine göre, otomasyon, YZ ve diğer teknolojilerin artan benimsenmesi, insanların ekonomideki rolünün azalmasına ve milyonlarca işin kaybolmasına neden olabilir. COVID-19 pandemisinin bu etkiyi hızlandırdığı ve dijitalleşmenin bazı alanlarda kalıcı hale geldiği de belirtilmektedir.

Buna rağmen, birçok uzman YZ’nin ortadan kaldırdığından daha fazla iş yaratabileceğini savunmaktadır. YZ’nin getireceği değişikliklere uyum sağlamak ve iş gücünü bu yeni beceri gereksinimlerine hazırlamak, iş dünyası ve çalışanlar için kritik bir öneme sahiptir.

YZ’nin iş piyasası üzerindeki etkileri konusunda olumlu ve olumsuz görüşler bulunmaktadır. Ancak, genel kanı YZ’nin iş piyasasına olumlu bir güç olarak etki edeceği yönündedir. Bu nedenle, iş dünyası ve çalışanlar, YZ’nin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve geleceğe hazırlanmak için şimdiden harekete geçmelidir.

NHY, Eda Kaya