Cinsel Sağlık ve Cinsel Hakları Korumak İçin Okullarda Cinsellik Eğitim Şarttır 

“Cinsellik eğitimi, çocuk ve gençlerin cinsel sağlık
ve haklarını korumak için bir temeldir.” – Dünya Sağlık Örgütü

Okullarda cinsellik eğitimi, çocukların ve gençlerin cinsel gelişimleri hakkında doğru ve güvenilir bilgi edinmelerini sağlayan önemli bir eğitim alanıdır. Bu eğitim, çocukların ve gençlerin cinsel sağlıklarını korumalarına, sağlıklı cinsel ilişkiler kurabilmelerine ve cinsel şiddete karşı kendilerini korumalarına yardımcı olur.

Okullarda cinsellik eğitiminin önemi şu şekilde sıralanabilir:

Okullarda cinsellik eğitimi, çocuklara ve gençlere cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), üreme sağlığı ve aile planlaması gibi konularda bilgi vererek, cinsel sağlıklarını korumalarını sağlar. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak sağlıklı bir cinsel yaşam sürmesini ifade eder. Bu, üreme sağlığını da içerir. Üreme sağlığı, bireyin üreme organlarının ve işlevlerinin sağlıklı olmasını ifade eder.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığının korunması, bireyin ve toplumun sağlığı açısından önemlidir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığının korunması için yapılması gerekenler şunlardır:

Cinsellik eğitimi, bireylerin kendi bedenlerini ve cinselliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu da, bireylerin sağlıklı ve güvenli cinsel yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri, bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunlarını önlemelerine ve tedavi etmelerine yardımcı olur.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda farkındalık, bireylerin bu konularda daha bilinçli olmalarını sağlar. Bu da, bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığılarını korumalarına yardımcı olur.

Okullarda cinsellik eğitimi, çocuklara ve gençlere sağlıklı cinsel ilişkiler hakkında bilgi vererek, cinsel ilişkilerin kendileri ve partnerleri için güvenli ve keyifli olmasını sağlar.

Sağlıklı cinsel ilişkiler, her iki partnerin de fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak tatmin olduğu ilişkilerdir. Bu ilişkilerde, partnerler birbirlerine saygı duyar, güvenir ve birbirlerinin ihtiyaçlarını önemser.

Sağlıklı cinsel ilişkileri tanımlayan bazı özellikler şunlardır:

Sağlıklı cinsel ilişkiler, her iki partnerin de karşılıklı rızasıyla gerçekleşir. Partnerler, cinsel aktiviteye katılmak veya katılmamak konusunda özgürce seçim yapabilirler.

Sağlıklı cinsel ilişkilerde, partnerler birbirlerinin ihtiyaçları ve istekleriyle ilgili açık ve net bir şekilde iletişim kurarlar. Bu, cinsel aktiviteyi daha keyifli ve tatmin edici hale getirir.

Sağlıklı cinsel ilişkilerde, partnerler birbirlerine saygı duyar ve birbirlerinin sınırlarını kabul ederler.

Sağlıklı cinsel ilişkilerde, partnerler birbirlerine güvenirler. Bu, cinsel aktiviteyi daha rahat ve güvenli hale getirir.

Sağlıklı cinsel ilişkilerde, partnerler birbirlerinin ihtiyaçları ve istekleriyle ilgili açık ve net bir şekilde iletişim kurarlar. Bu, cinsel aktiviteyi daha keyifli ve tatmin edici hale getirir.

Okullarda cinsellik eğitimi, çocuklara ve gençlere cinsel şiddetin ne olduğu, nasıl önlenebileceği ve ne yapılması gerektiği konusunda bilgi vererek, cinsel şiddete karşı kendilerini korumalarını sağlar. Cinsel şiddet, bir kişinin rızası olmadan veya rızasını veremeyecek durumdayken cinsel olarak istismar edilmesidir. Cinsel şiddet, herhangi bir yaşta veya cinsiyette herhangi birine karşı meydana gelebilir.

Okullarda cinsellik eğitimi, çocuklara ve gençlere cinsel kimlik ve cinsiyet kimliği hakkında bilgi vererek, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Cinsel kimlik, kişinin kendini kadın, erkek, her iki cinsiyetin bir kombinasyonu veya hiçbir cinsiyete ait olarak tanımlamasıdır. Bu, kişinin biyolojik cinsiyetiyle her zaman uyumlu değildir. Örneğin, bir kişi erkek olarak doğmuş olabilir, ancak kendini kadın olarak tanımlayabilir.

Cinsiyet kimliği, kişinin kendini nasıl ifade ettiği ve nasıl algılandığıdır. Bu, kişinin giyim tarzı, saç modeli, konuşma tarzı ve davranışları gibi şeyleri içerebilir. Cinsiyet kimliği, cinsel kimlik ile aynı şey değildir. Örneğin, bir kişi kadın olarak tanımlanabilir, ancak geleneksel olarak kadın olarak kabul edilen şeylerden hoşlanmayabilir.

Türkiye’de okullarda cinsellik eğitimi, 2023 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Müfredata göre bu eğitim, ilkokul 6. sınıftan başlayarak ortaokul ve lisede de devam etmelidir. Eğitim, yaşa uygun ve aşamalı olarak sunulmalıdır. Okullarda cinsellik eğitiminin etkili olabilmesi için, eğitim içeriklerinin yaşa uygun, doğru ve güvenilir olması gerekmektedir. Ayrıca, eğitimcilerin de bu konuda bilgili ve deneyimli olması önemlidir. Okullarda cinsellik eğitimi, çocukların ve gençlerin sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam sürmeleri için önemlidir.

Ancak uygulamada okullarda ya bu eğitim verilmiyor ya da gerektiği şekilde müfredat uygulanmıyor.Bu nedenle 21. Yüzyılda hala çocuklarda ve gençlerde  cinsellikle ilgili bir çok sorun yaşanmaktadır.

Arslan ÖZDEMİR