Türk Eğitim Sisteminin Alarm Veren Durumu: Öğrencilerin %66’sı Okuduğunu Anlamıyor – Adar Özdemir

Türk Milli Eğitim Bakanlığına göre öğrencilerin %66’sı okuduğunu anlamıyor. Bu sonuç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi (ABİDE) araştırmasının sonuçlarına dayanmaktadır. ABİDE araştırması, Türkiye genelinde 1.230 okulda 116 bin dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencisini kapsamaktadır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri oldukça düşüktür. Türkçe testinde öğrencilerin %66.1’i orta ve altında, %33.9’u ise orta üstünde cevaplar vermiştir. Bu sonuç, Türkiye’deki öğrencilerin okuma becerilerinin OECD ülkeleri ortalamasının oldukça altında olduğunu göstermektedir.

ABİDE araştırmasının sonuçları, Türkiye’de eğitim sisteminin önemli bir sorununu ortaya koymaktadır. Okuduğunu anlama becerisi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim gibi temel becerileri geliştirmeleri için de oldukça önemlidir. Bu becerileri geliştirmemiş öğrenciler, eğitim hayatlarında ve iş yaşamında zorluklar yaşayabilirler.

ABİDE araştırmasının sonuçlarına göre, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi: Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için atılması gereken önemli bir adımdır.

Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesinin aşağıdaki faydaları vardır:

Öğrencilerin akademik başarısını artırır. Okuduğunu anlama becerisi, öğrencilerin okulda başarılı olmaları için temel bir beceridir. Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin bu beceriyi geliştirmelerine ve okulda daha başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Okuduğunu anlama becerisi, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için de önemlidir. Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin bu beceriyi geliştirmelerine ve daha eleştirel düşünmelerine yardımcı olacaktır.

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. Okuduğunu anlama becerisi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi için de önemlidir. Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin bu beceriyi geliştirmelerine ve daha etkili problem çözmelerine yardımcı olacaktır.

Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir. Okuduğunu anlama becerisi, iletişim becerilerinin geliştirilmesi için de önemlidir. Okuma eğitimine daha fazla önem verilmesi, öğrencilerin bu beceriyi geliştirmelerine ve daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır.

Okuma becerilerini geliştirmeye yönelik programların geliştirilmesi: Okuma becerilerini geliştirmeye yönelik programlar, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çeşitli aktiviteleri içermelidir. Bu programlar, öğrencilerin aşağıdaki becerileri geliştirmelerine yardımcı olmalıdır:

Kelime tanıma: Öğrenciler, okumak için gerekli olan kelimeleri tanımalıdır.

Okuma akıcılığı: Öğrenciler, akıcı bir şekilde okumalıdır.

Okuma anlama: Öğrenciler, okudukları metnin anlamını anlamalıdır.

Öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi: Öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi, onların okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeleri için çok önemlidir. Öğrencileri okumaya teşvik etmek için aşağıdakiler yapılabilir:

Öğrencilere okumanın faydalarını gösterin. Öğrencilere okumanın, onların dünyayı anlamalarına, yeni şeyler öğrenmelerine ve yaratıcı düşünmelerine nasıl yardımcı olabileceğini anlatın.

Öğrencilere okumayı eğlenceli hale getirin. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun kitaplar ve diğer okuma materyalleri sunun. 

Öğrencilere okuma için bolca zaman ve fırsat verin. Okulda ve evde düzenli olarak okuma etkinlikleri düzenleyin.

Öğrencilerin okumalarını takip edin ve başarılarını takdir edin. Öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında konuşmalarını ve sorular sormalarını teşvik edin.

Öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi için aşağıdaki adımlar atılabilir:

Okuma kültürünü okulda ve evde teşvik edin. Öğretmenler, aileler ve diğer yetişkinler, okumanın önemi hakkında konuşmalı ve öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi için birlikte çalışmalıdır.

Öğrencilere okumayı eğlenceli hale getirecek çeşitli okuma materyalleri sunun. Bu materyaller, kitaplar, dergiler, gazeteler, çizgi romanlar, e-kitaplar ve sesli kitaplar gibi çeşitli formatlarda olabilir.

Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak programlar ve etkinlikler düzenleyin. Bu programlar ve etkinlikler, öğrencilerin kelime tanıma, akıcı okuma ve okuma anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Öğrencilerin okuma başarılarını takdir edin. Öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında konuşmalarını ve sorular sormalarını teşvik edin.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi: Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, onların okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeleri ve daha başarılı bir gelecek inşa etmeleri için çok önemlidir. Okuma alışkanlığı, düzenli olarak okumak ve okumayı bir yaşam tarzı haline getirmek anlamına gelir.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için aşağıdakiler yapılabilir:

Öğrencilere okumanın faydalarını gösterin. Öğrencilere okumanın, onların dünyayı anlamalarına, yeni şeyler öğrenmelerine ve yaratıcı düşünmelerine nasıl yardımcı olabileceğini anlatın.

Öğrencilere okumayı eğlenceli hale getirin. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun kitaplar ve diğer okuma materyalleri sunun.

Öğrencilere okuma için bolca zaman ve fırsat verin. Okulda ve evde düzenli olarak okuma etkinlikleri düzenleyin.

Öğrencilerin okumalarını takip edin ve başarılarını takdir edin. Öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında konuşmalarını ve sorular sormalarını teşvik edin.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek için aşağıdaki adımlar atılabilir:

Okuma kültürünü okulda ve evde teşvik edin. Öğretmenler, aileler ve diğer yetişkinler, okumanın önemi hakkında konuşmalı ve öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi için birlikte çalışmalıdır.

Öğrencilere okumayı eğlenceli hale getirecek çeşitli okuma materyalleri sunun. Bu materyaller, kitaplar, dergiler, gazeteler, çizgi romanlar, e-kitaplar ve sesli kitaplar gibi çeşitli formatlarda olabilir.

Öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak programlar ve etkinlikler düzenleyin. Bu programlar ve etkinlikler, öğrencilerin kelime tanıma, akıcı okuma ve okuma anlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Öğrencilerin okuma başarılarını takdir edin. Öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında konuşmalarını ve sorular sormalarını teşvik edin.

Öğrencilere okuma için düzenli bir zaman ayırmalarını tavsiye edin. Örneğin, her gün yatmadan önce 15 dakika okumayı alışkanlık haline getirebilirler.

Öğrencilere okumayı paylaşmalarını teşvik edin. Öğrencilerin okudukları kitaplar hakkında arkadaşlarıyla, aileleriyle veya öğretmenleriyle konuşmaları, onların okumaya olan ilgilerini artıracaktır.

Bu önlemlerin alınmasıyla, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeleri ve eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları sağlanabilir.