Tarihsel Materyalizm İstanbul Konferansı 2022

Her sene dünyanın farklı şehirlerinde Marksist akademiyi bir araya getiren Historical Materialism Konferansı 2022’de İstanbul’a geliyor. 15-17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan Historical Materialism (Tarihsel Maddecilik) Konferansı’ın ana teması  Sistemik Kırılganlıklar ve Karşı Stratejiler olarak belirlenmiş olmakla birlikte, hem Küresel Güney’de hem de Küresel Kuzey’de otoriter eğilimler derinleşirken, pandemi sırasında demokrasi olasılığı daha da geriledi. Nisan 2020 için planlanan ve pandemi nedeniyle ertelenen HM Ankara, otoriterlik tartışmalarına da katkı sağlamayı hedefliyor. Demokratik siyaset üzerindeki baskılar, özgürlüklerin sınırlandırılması ve olağanüstü hal ve istisnalar kisvesi altında gözetimin kötüye kullanılması, özgürlüklerin kullanımını büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Sağcı-Dinci hareketlerin popülaritesi ve liderlerinin iktidarı elinde tutmadaki başarısı, solun daha da büyük bir meydan okumasını zorunlu hale getiriyor. Otokratik liderlerin ve köktenciliğin ortaya koyduğu yeni zorluklar, dikkatli analiz ve güçlü tepkiler gerektiriyor.

Historical Materialism Konferansı 15-17 Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde Praksis Dergisi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı (Sosyal Araştırmalar Vakfı), SAV, Mülkiyeliler Birliği ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecektir…

Konforasın duyursun aşağıdadır:

COVID-19 pandemisinin yerel, ulusal ve küresel ölçekte ciddi etkileri oldu. Sağlık sistemleri ve sosyal hizmetlerden uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerine ve gıda tedarikine, yerel dayanışma ağları ve aile ilişkilerinden büyük ölçekli organizasyon ve ağlara kadar hayatın her yönü benzeri görülmemiş testlere tabi tutuldu. Hasta Sıfırdan neredeyse iki yıl sonra, COVID-19 pandemisinin, içinde yaşadığımız küresel sistemin (ekonomikten ekolojik olana) bağışıklık mekanizmalarının kritik derecede düşük olduğunu ortaya koyduğu açıktır.

Hem Küresel Güney’de hem de Küresel Kuzey’de otoriter eğilimler olmasına rağmen, pandemi sırasında demokrasi olasılığı daha da geriledi. Nisan 2020 için planlanan ve pandemi nedeniyle ertelenen HM Ankara, otoriterlik tartışmalarına katkı çağrısında bulundu. Demokratik siyaset üzerindeki baskılar, özgürlüklerin sınırlandırılması ve olağanüstü hal ve istisnalar kisvesi altında gözetimin kötüye kullanılması, özgürlüğü büyük ölçüde daha da tehlikeye attı. Sağcı hareketlerin popülaritesi ve liderlerinin iktidarı elinde tutmadaki başarısı, solun daha da büyük bir meydan okuması haline geldi. Otokratik liderlerin ve köktenciliğin ortaya koyduğu yeni zorluklar, dikkatli analiz ve güçlü tepkiler gerektiriyor.

Aynı zamanda, pandemi küresel kapitalizmin cephesinde yeni çatlakları ön plana çıkardı. Sistemik çelişkiler hiç bu kadar açık olmamıştı. Pandemi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının hastalıklar ve salgınlarla birlikte görülmesi nedeniyle ekolojik bozulmanın bir belirtisidir. Büyük bir halk sağlığı krizi karşısında, hükümet müdahaleleri “piyasaları” hedefleme (ve “piyasa” tepkilerinde kurumsal temasları ödüllendirme) eğilimindeydi ve iş sektörünü bir öncelik olarak istikrara kavuşturmaya çalıştı. Haneler tüketici, müşteri ve borç alan olarak görüldü ve pandeminin riskleri sosyalleştirildi. Salgın, sağlık hizmetlerinden lojistiğe kadar temel işçiler gibi sınıf dinamiklerinin ve sınıf oluşumlarının önemini ortaya çıkardı. Pandemiye verilen tepkiler nedeniyle yoksullaştırma ve güvencesizleştirme hızlandı: sermaye birikimi hayatın yeniden üretimine karşıdır. Sosyal üretimi organize etmek, basit kaynak tahsisinden daha geniş, pandemi sırasında komada olan pazarlardan daha iyi bir sorudur. Toplumsal yeniden üretimi ve bakımı organize etmek, hiçbir sınıf politikasının ihmal edemeyeceği bir sorundur.

Tarihsel Materyalizm İstanbul, mevcut konjonktürün eleştirel anlayışlarını zenginleştiren katkıları davet ediyor. İşçi sınıfının mücadelesini entelektüel yollarla güçlendirmek için otoriterizme ve yeniden üretim krizine karşı karşı stratejilere acilen ihtiyaç vardır. Kapitalist sistemin kronik başarısızlıklarını ve kırılganlıklarını analiz eden ve etkili tepkiler ve direniş stratejileri öneren tüm katkılar memnuniyetle karşılanmaktadır. Bildiriler ve paneller aşağıdaki temalarla sınırlı olmamak kaydıyla teşvik edilir:
· Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki etkileri: Uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zincirleri
· Değişen ulusal güvenlik ve demokratik açıklık kavramları
· Pandemi zamanlarında otoriterlik
· İstisna halinin siyasi teorisi: olağanüstü hallerin/istisnaların mirası
· Küresel Kuzey’de Pandemi ile Küresel Güney’de Pandemi
· COVID-19 pandemisi ve sağlık politikaları
· Finansallaşma ve COVID-19
· Dijital kapitalizm ve gözetim
· Feminist, toplumsal yeniden üretim, queer ve ırksal eleştiriler
· Pandemi zamanlarında kültür, edebiyat ve sanat
· Girdabın içinde: Pandemi ve ekolojik kriz
· Pandemi sonrası ekonomi politiği
· Mevcut zamanlarda siyasi strateji için zorluklar ve alternatifler
· COVID-19 sırasında ve sonrasında aşağıdan yukarıya dayanıklılığı ve siyasi failliği yeniden düşünmek

Konferans ayrıca aşağıdaki akışları içerecektir:
• Marksizm ve İslam Akımı
• Küresel Doğu Avrupa Akımı
• Marksizm ve Ekoloji Akımı
• Covid Sonrası Dönemde Siyaset, Strateji ve Ajans
• Toplumsal Yeniden Üretim, Kesişimsel Marksizm ve Bakım
• Pandemi Zamanlarında Otoriterliklerin Karşılaştırılması
Modern kapitalizm altında teori ve felsefe, kültür, siyaset, politik ekonomi ve toplumlara ilişkin -tarihsel ve çağdaş- Marksist anlayışları zenginleştiren diğer makaleler ve paneller de memnuniyetle karşılanmaktadır.

Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku