DİSK-AR “İşsizlik Ve İstihdamın Görünümü” 2023 4. çeyrek raporu yayımlandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye’deki işsizlik ve istihdam durumunu gösteren 2023’ün 4. çeyreğine ilişkin detaylı bir rapor yayınladı. Rapora göre, Türkiye’de çalışabilir durumda olan 65,6 milyon kişiden sadece 22,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı işlerde istihdam edilmektedir. Bu durum, işsizlik sorununun hala önemli bir sorun olduğunu ve istihdamın yetersiz olduğunu göstermektedir.

Raporda dikkat çeken diğer bulgular şunlardır:

– Geniş tanımlı işsizlik oranı %23 olarak belirlenmiştir. Bu, çalışabilir nüfusun neredeyse dörtte birinin işsiz olduğu anlamına gelmektedir.
– Kadınların sadece beşte biri kayıtlı ve tam zamanlı işlerde istihdam edilmektedir.
– Gerçek genç işsizlik oranı %32,3’tür ve genç kadın işsizliği oranı %41,1’dir.
– Dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark 5,8 milyon kişidir. Bu da işsizlik verilerinin farklı tanımlarının sonuçları arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 4. çeyrek dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın (HİA) sonuçlarına da değinilmiştir. Ancak raporda, TÜİK verilerinin sınırlı bir kısmını yansıttığı ve işsizlik ve istihdam konusunda daha kapsamlı bir analiz yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

DİSK-AR raporu ayrıca, genç işsizlik oranlarının genel işsizlik oranlarından daha yüksek olduğunu ve AKP döneminde genç işsizliğin arttığını belirtmektedir. Bu durum, işsizlikle mücadelede daha etkili politikaların benimsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, rapor Türkiye’de işsizlik ve istihdamın ciddi bir sorun olduğunu göstermekte ve bu konuda daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurgulamaktadır.

NHY/ DİSK-AR