back to top

İlhan TEKELİ

Maraş Merkezli 2023 Yılı Depreminin Yarattığı Yıkımlar….

Maraş Merkezli 2023 Yılı Depreminin Yarattığı Yıkımlar Sonrasında Türkiye'nin İzlediği Deprem Stratejilerinin Çözüm Arayışları Gerçekliğini İrdelemek

YENİ EKLENENLER