İtalya’nın nüfus krizi: Doğum oranlarında rekor düşüş

İtalya, son on beş yıldır sürekli azalan doğum oranlarıyla karşı karşıya kalmış ve bu durum, ülkenin demografik yapısında ciddi değişikliklere yol açmıştır. Ulusal İstatistik Bürosu (ISTAT) tarafından yapılan açıklamalara göre, 2023 yılında doğum oranları rekor düşük seviyelere gerilemiştir. Bu düşüş, İtalya’nın 1861’de birleşmesinden bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı anlamına gelmektedir.

Doğurganlık oranı, kadın başına düşen çocuk sayısını ifade eder ve İtalya’da bu oran 2022’de 1.24 iken, 2023’te 1.20’ye düşmüştür. İstikrarlı bir nüfus için gerekli olan 2.1 oranının oldukça altında olan bu rakam, nüfusun yaşlanmasına ve genç nüfusun azalmasına işaret etmektedir. Ölüm oranları ise doğum oranlarını geçmiş ve 2023’te doğumlardan 282.000 daha fazla ölüm kaydedilmiştir.

Bu demografik değişim, İtalya’nın ekonomik ve sosyal yapısını etkilemektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan bir rapora göre, İtalya’nın çalışma çağındaki nüfusu önümüzdeki 25 yıl içinde yaklaşık %30 oranında azalacak. Bu durum, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) üzerinde demografik bir baskı oluşturmakta ve üretkenliği artırmak ve aktif istihdamı yükseltmek için tutarlı bir strateji gerektirmektedir.

İtalya’nın genel nüfusu, yabancı göçmenlerin gelmesi ve İtalyan göçmenlerin geri dönmesiyle birlikte, 2023 yılında sadece 7.000 kişi azalarak 58,99 milyona gerilemiştir. Yabancılar, nüfusun %8,99’unu oluşturmakta ve bu da ülkenin nüfus yapısında önemli bir rol oynamaktadır.

Yaşam beklentisi, 2022’ye göre altı ay artarak 83,1 yıla yükselmiş olup, bu da İtalya’nın hızla yaşlanan bir ülke olduğunu göstermektedir. Yaşlı nüfusun artması, sağlık ve sosyal hizmetler üzerinde ek baskı oluşturmakta ve genç nüfusun azalmasıyla birlikte iş gücü piyasasında dengesizliklere yol açmaktadır.

İtalya’nın nüfus krizi, sadece sayısal bir sorun olmanın ötesinde, ülkenin geleceği için ciddi bir meydan okuma olarak görülmektedir. Hükümetler, bu sorunu öncelik haline getirme sözü vermiş olsalar da, somut adımların atılması gerekmektedir. Nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi, İtalya’nın uzun vadeli ekonomik büyümesi ve sosyal refahı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

İtalya’nın nüfus krizine yönelik politikaların, genç aileleri desteklemek, göçmenleri entegre etmek ve yaşlı nüfusa hizmet sunmak üzere kapsamlı ve çok boyutlu olması gerekmektedir. Ayrıca, gençlerin ülkeden ayrılmasını önlemek ve onlara iş imkanları sunmak için eğitim ve istihdam politikalarında yenilikçi yaklaşımlar benimsemek önemlidir.

İtalya’nın demografik dönüşümü, sadece ulusal bir mesele olmayıp, küresel bir fenomenin parçasıdır. Bu nedenle, İtalya’nın nüfus krizine çözüm bulmak, uluslararası işbirliği ve politika koordinasyonunu gerektiren bir konudur. İtalya’nın nüfus krizi, geleceğin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynayacak ve ülkenin sosyal ve ekonomik yapısını belirleyecek bir faktördür.

NHY/ IMF Country Report


ITALY(https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1ITAEA2023002.ashx)