Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri: Türkiye’de Anayasa ve AİHM kararlarının uygulanmaması anayasal düzeni zayıflatıyor

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye’deki insan hakları, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gözlemlerini içeren raporunu bugün yayımladı. Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün endişe verici bir şekilde gerilediği ve medyanın yüzde 90’ının hükümet kontrolünde olmasının demokratik tartışma ortamını engellediği belirtildi.

Raporda, Türkiye’de insan hakları savunucuları, kadın hakları ve LGBT savunucularının giderek artan baskılarla karşı karşıya kaldığına vurgu yapıldı. Ayrıca, Türk hükümeti ve mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını uygulamamasının anayasal düzeni zayıflattığı uyarısı yapıldı.

Mijatovic’in raporunda Türkiye’ye yönelik ziyaret talebinin kabul edilmediği de kaydedildi.

İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, Türkiye’de gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve sivil toplumun giderek artan düşmanca bir ortamda görev yaptığını belirtti. Ülkedeki ifade özgürlüğünün tehlikede olduğunu vurgulayan Mijatovic, Türk yetkililerin ifade ve basın özgürlüğüne dönük negatif tutumlarının ve seçilmiş kişilere yönelik meşru eleştirilere tahammülsüzlüğünün arttığını kaydetti.

Raporda, Türkiye’de internet sansürünün arttığına dair kaygılar da dile getirildi. Hükümetin aldığı kısıtlayıcı önlemler ve yasal düzenlemelerle sosyal medyayı daha da kısıtladığına dikkat çekildi.

Mijatovic’in raporunda, basın özgürlüğünün giderek gerilediği belirtilerek, medyanın büyük çoğunluğunun hükümet kontrolünde olduğu ve muhalif medya organlarının baskı altında olduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye’nin gazetecileri en çok tutuklayan Avrupa ülkesi olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin kadın ve LGBT haklarını zayıflattığına dikkat çekilerek, bu durumun insan hakları savunucularının çalışma koşullarını zorlaştırdığı belirtildi.

Sonuç olarak, raporda Türk yetkililere çağrı yapılarak, ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasaların gözden geçirilmesi, insan hakları savunucularının serbest bırakılması ve yargının tarafsızlığının sağlanması gerektiği vurgulandı. Ancak, Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması için daha fazla çaba harcanması gerektiği belirtildi.

NHY/ BBC Türkçe