Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Mayıs ayında 40 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2010 yılında artan kadın cinayetlerine son vermek için kuruldu. Platform, kadın haklarını savunmak, kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadın cinayetlerini kayıt altına almak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Platform, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve nafaka hakkının korunması gibi konularda da mücadele etmektedir.

Platformun son raporuna göre, Mayıs ayında Türkiye’de 40 kadın öldürüldü, 22 kadının ölümü de şüpheli olarak kaydedildi. Kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı iller İstanbul, Antalya ve Konya oldu. Kadın cinayetlerinin yüzde 58’i evli ya da boşanma aşamasındaki kadınlara yönelik gerçekleştirildi. Kadın cinayetlerinin yüzde 40’ı ise ekonomik nedenlerle işlenmediği halde ekonomik nedenlere bağlandı.

Platform, kadın cinayetlerinin önlenmesi için devletin acil önlem almasını talep ediyor. Platform, kadınların yaşam hakkını korumak için şu talepleri dile getiriyor:

  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) uygulansın.
  • Kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlayacak politikalar hayata geçirilsin.
  • Kadınların eğitim hakkı güvence altına alınsın.
  • Kadınların siyasi temsili artırılsın.
  • Kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması sağlansın.
  • Kadına yönelik şiddetle ilgili veriler şeffaf bir şekilde paylaşılsın.
  • Kadına yönelik şiddet davalarında etkin soruşturma ve yargılama yapılıp failler cezalandırılsın.
  • Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için eğitim ve medya çalışmaları yapılıp toplumsal cinsiyet eşitliği kültürü geliştirilsin.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceğini ve asla yalnız yürümeyeceğini vurguluyor. Platform, tüm kadınları ve erkekleri bu mücadeleye destek olmaya çağırıyor.