Hanehalkı çalışan sayısı, asgari ücretle yoksulluk…

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 2023 yılı Ocak ayında 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 3 milyon 424 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise %9,7 oldu. Ancak DİSK’in raporuna göre, işsiz sayısı 8,7 milyonu aştı. Bu farkın nedeni, TÜİK’in işsiz tanımının dar olması ve iş aramayı bırakan, çalışmaya hazır olmayan veya kayıt dışı çalışan kişileri işsiz saymaması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, asgari ücretli çalışanların sayısının sürekli abartıldığını iddia etti. Işıkhan, “SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60’lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40’tır.” dedi. Ancak bu rakamlar da tam olarak doğru değil. Çünkü asgari ücretli çalışanların bir kısmı kayıt dışı olduğu için SSK’ya bildirilmeyebiliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde ise, Türkiye’de haneye gelir getiren kişilerin oranları paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de hanelerin %56,6’sında sadece bir kişi gelir getiriyor. Hanelerin %32,7’sinde iki kişi, %7,5’inde üç kişi, %1,9’unda dört kişi ve %1,3’ünde beş veya daha fazla kişi gelir getiriyor. Bu da demek oluyor ki, Türkiye’de hanelerin çoğunda tek bir kişi hem kendisini hem de ailesini geçindirmek zorunda.

Bu veriler ışığında, Türkiye’de hanehalkı gelirinin dağılımının oldukça eşitsiz olduğunu söyleyebiliriz. Asgari ücretli çalışanların sayısı artarken alım gücünün düşmesiyle gelirleri açlık sınıfında bir yaşam sağlıyor…