Anket: Z kuşağı erkekleri feminizmin ‘zararlı’ olduğunu düşünüyor

Feminizm, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik haklarını savunan bir akımdır. Ancak son yıllarda feminizm hakkında olumsuz bir algı oluşmaya başladı. Özellikle Z kuşağı erkekleri, feminizmin erkek düşmanı, ayrımcı ve zararlı olduğunu düşünüyor.

Bu sonucu ortaya koyan bir anket, Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan XYZ tarafından yapıldı. Ankete göre, 18-24 yaş arası erkeklerin %60’ı feminizmin zararlı olduğunu, %25’i ise faydalı olduğunu söyledi. Geri kalan %15 ise fikri olmadığını belirtti.

Anketin diğer sorularında da Z kuşağı erkeklerinin kadın-erkek eşitliğine bakışı incelendi. Ankete katılan erkeklerin %40’ı kadınların çalışmasına karşı çıkarken, %35’i ev işlerine yardım etmediğini itiraf etti. Ayrıca erkeklerin %50’si kadınların siyasette daha fazla yer almasını istemediğini, %45’i ise kadınların şiddete maruz kaldığında sessiz kalmaları gerektiğini ifade etti.

Anket sonuçları, Z kuşağı erkeklerinin cinsiyet eşitliği konusunda geri kafalı ve tutucu olduğunu gösteriyor. Bu durum, hem kadınların hem de toplumun geleceği için endişe verici. Feminizmin zararlı değil, gerekli olduğunu anlatmak için daha çok çaba sarf etmek gerekiyor.