Yeni Sistemde Bakanlıklar…

Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminde birbirlerini karşılayan ve hatta aynı işleve sahip Bakanlık, Üst Kurullar, Başkanlıklar, Ofisler ve bunların hepsinin üstünde Partili Cumhurbaşkanı bulunuyor. Yeni sistemde SEÇİLMİŞLER değil ATANMIŞLAR ülkeyi yönetmektedir. Anayasa ve Yasalar yok sayılarak Yasama ve Yargı Üst Kurulların denetim ve gözetimindedirler.

Önceki yazımızda Üst Kurullardan bahsetmiştim. O üst Kurullar bu sistem önce yaklaşık 65 adet Kurul oluşturulmuştu. Ancak Yeni Sistemde bu Kurul sayıları birleştirilerek Cumhurbaşkanına bağlanmış oldu. Daha önce kendi başlarına bağımsız görünen ancak ulusal ve uluslar arası sermaye ile bağlantılı olarak büyük sermaye lehine karar almakla yetkiliydiler. Yeni sistemde ise Cumhurbaşkanına bağlı, ama yine aynı işlevi görür durumdadırlar.

12 Eylül’den önce parlamento egemen güçlerin çıkarını koruyan bir asma yaprağı görevi görürken, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Faşist darbesiyle o işlevini de kısmen yitirmiş oldu. şimdi bu yeni sistemde hiç ama hiçbir işlevi kalmamıştır. Kısaca Yasa yapıcı olarak adlandırılan Yasama organı işlevi de kalmamıştır. Çünkü tüm kararları Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi diye adlandırılan ve esas karar koyucu olan Üst Kurullar, Başkanlıklar ve Ofisler aracılığıyla direk Cumhurbaşkanı yasa yapar olmuş ve çoğunlukla da Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işler yürütülmektedir. Meclis ise sadece KHK’leri yasaya uydurmak ve yasal çerçeve içine alma göreviyle yükümlü duruma gelmiştir. Anayasa ve yasalar yok sayılarak yürütme işlemleri yapılmaktadır.

Bakanlıklar sadece ismen varlar. Çünkü her bakanlığa karşılık gelen bir Üst Kurul, Başkanlık ve Ofisler gelmektedir. Önce Bakanlıkları sıralayalım:

Cumhurbaşkanına Bağlı Bakanlıklar:

1-Adalet Bakanlığı.
2- İçişleri Bakanlığı.
3-Milli Savunma Bakanlığı.
4-Milli Eğitim Bakanlığı.
5-Sağlık Bakanlığı. 6-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
7-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
8-Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9-Gençlik ve Spor Bakanlığı.
10-Ticaret Bakanlığı.
11-Hazine ve Maliye Bakanlığı.
12-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı.
13-Dışişleri Bakanlığı.
14-Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı.
15-tarım ve Orman Bakanlığı.
16- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

Cumhurbaşkanına Bağlı Politika Kurulları:

1- Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
2- Yerel Yönetim Politika Kurulu,
3-Bilim, Teknoloji ve yenilik Politikaları Kurulu,
4-Eğitim ve Öğretim politikalar Kurulu,
5-Ekonomi Politikaları Kurulu,
6-Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
7-Hukuk Politikaları Kurulu,
8-Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,
9-Sağlık Gıda Kurulu,
10-Sosyal Politikalar Kurulu,
11-Yüksek İstişare Kurulu,
12-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,
13-Banka denetleme ve Düzenleme Kurulu,
14-Bilgi Teknolojileri İletişim Kurulu,
15-Kamu İhale Kurulu,
16-Hakimler Savcılar Kurulu.

Bu kurullara dikkat edilirse, hemen hemen hepsi bir Bakanlığa karşı gelmekte ve Bakanlıkların görevlerini ve politikalarını bunlar belirliyor. Bunları kimse denetleyemiyor da. Sadece Cumhurbaşkanına karşı bir sorumlulukları vardır.

Cumhurbaşkanına Bağlı Başkanlıklar:

1-Devlet Arşivleri Başkanlığı. 2-Devlet Denetleme Kurulu. 3-Diyanet İşleri Başkanlığı. 4-Genelkurmay Başkanlığı. 5-İletişim Başkanlığı. 6-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. 7-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı. 8-Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı. 9-Savunma Sanayi başkanlığı. 10-Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 11-Türkiye Varlık Fonu gibi Başkanlıklar oluşturulmuş. Bunlar Direk Cumhurbaşkanına bağlı ve sadece ona hesap verirler.

Cumhurbaşkanına Bağlı Ofisler: Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi. Gibi Ofislerde oluşturulmuş. Aslında Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının tüm iş ve işlemleri bu Kurul, Başkanlı ve Ofislerin gözetiminde yürütülmektedir. Parlamento tamamen işlevsizleştirilmiştir.

“Bu Kurullar, görev alanına giren konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına görüşlerini verecek kurullardır. Bakanlıklar, Kurum ve Kuruluşlar, sivil Toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor verecekler.” Bu kurulların görev tanımı kısaca bu çerçevededir. Bu Kurullarda görev alan kişilerin Maaşı ise 12 bin TL civarındadır. Bu Maaşlarında Damga vergisi hariç vergi ve kesinti olmayacaktır. Ayrıca ek ödeme de alacaklar. Bu ek ödemeleri ise “huzur hakkı” olarak nitelendirilmektedir. Yani memurun maaşı yüzdelik dilimlere tabiken, bunların maaşında böyle bir sorun yoktur.

Tasarruf adına Bakanlık sayısı azaltılırken Üst Kurullar, Başkanlıklar ve Ofisler ile bu hedeflenen tasarruflarda hiç edilmiş görünüyor.