Büyük Menderes Havzasındaki Görünür Tehlike!

Büyük Menderes nehri 584 km uzunluğunda, 24 970 kilometre kare drenaj alanına sahip. Havza ülke yüzölçümünün % 3.5 i büyüklüğündedir. Bu havzadaki ağır metal kirliliği, yaşamımızı tehdit eder duruma gelmiştir. Gerek toprak kirliliği, gerek…

Deniz Çayırları (Posidonia) Neden Önemlidir?

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Deniz (Posidonia) Çayırlarının önemini aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır. Bu başlıkların Deniz çayırlarının hayati önemini anlamamız için çok önem arz ediyor. Bunu korumak içinde üzerimize düşeni…

Büyük Menderes Irmağındaki Yüzer Atıklar

Büyük Menderes Havzasındaki maden, enerji, tarım ve diğer faaliyetlerden dolayı oluşan aşınımlardan kaynaklı yoğun bir erozyon yaşanmaktadır. Bu faaliyetler sırasında toprak yüzeyindeki yıpranma ve aşınımdan dolayı aşırı yağışlarda, toprak…

16-22 Kasım- Erozyonla Mücadele Haftası

İçinde bulunduğumuz Erozyonla Mücadele Haftası'nın bu yılki teması ‘TOPRAK ve SU’ dur. Bu alanda gözle görülebilen bir kriz sürüp gitmektedir. Bu haftanın içinde birde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü de var. Erozyonla oluşacak krizde en…