Yaşam Döngüsü

Yaşadığımız Dünyada Tüm Canlıları Aynı Görebilmek En Büyük Erdemdir. Doğadaki yaşam döngüsü bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ve birbirine geçmiştir. Tüm canlı ve cansız varlıkların varlığı birbirine bağlı olarak sürüp…

Osmanlı’da İlk Demiryolu Yapımları

Avrupa ülkeleri sanayi devrimini gerçekleştirmişken, Osmanlı imparatorluğu o alanda hiçbir adım atmamıştı. İleri kapitalist ülkeler, kendi yer altı ve üstü zenginliklerini korurken, ülkelerinin dışına çıkarak geri ülke ve imparatorluklarda…

Doğal Yaşam Köprüleri (Geçitleri)

Duble yollar, otobanlar trafiği rahatlatan unsurlar olarak ve kazaları aza indirgemede ana rol oynuyorlar. Ancak bu duble yollar ve otobanlar bir başka zarara ve kazalara neden olmaktadırlar. Bu yollar doğada yaşayan canlıların ve…

Yeni Sistemde Bakanlıklar…

Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminde birbirlerini karşılayan ve hatta aynı işleve sahip Bakanlık, Üst Kurullar, Başkanlıklar, Ofisler ve bunların hepsinin üstünde Partili Cumhurbaşkanı bulunuyor. Yeni sistemde SEÇİLMİŞLER değil ATANMIŞLAR…

Yaşamımızı Bekleyen Tehlikelerin Farkında mıyız?

Günlük yaşamımızda ve üretim süreçlerinde daha verimli ve verim artırıcı etkinliklerimizde, usulüne ve ihtiyacına uygun eklemeler yapmadığımızda doğaya ve dolayısıyla yaşama fark etmeden zararlar vermekteyiz. Aslında bunu sosyal devletler…

Yaşam Alanlarını Delik Deşik Etmişler

Taş Dünyası Dergisinin 7 Ocak 2019 tarihli yayınında ülkemizdeki izinli taş ve mermer ocaklarının il il sayısını vermişler. Çok da önemli bir iş yapmışlar. Ülkemizin orman varlığının en yoğun olduğu illerden Antalya da sadece izinli 195…

Yaşam Tehdit Eden Sanayi Tesisleri ile Nereye Kadar?

1 Nisan günü Söke’de yerleşim yerleri arasında kalan Çimento fabrikasının bir silosundaki gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu havaya hem gaz hem de çimento tozları yayıldı. Bu tozlar daha sonra yere çökerek hem…

Temiz Hava da Bir İnsanlık Hakkıdır

Çevre Mühendisleri Odası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hava analizi verilerini değerlendirerek Türkiye’nin hava kirlilik verilerini açıkladı. Bu veriler soluduğumuz havanın ne derece kirlendiğinin göstergesi olmaktadır. Hava da…

Dünyanın Ateşi Yükseliyor…

Kendisini kuşatan Atmosferi ile mevsimlere bağlı tüm canlılığı ve Güneşten aldığı enerjisi ile yaşayan dünyamız bir insan gibidir. İnsanın yaşamındaki her tür iniş ve çıkışlar dünyamızda da görülmektedir. Yaşam süreçlerinde benzerlikler…

Büyük Menderes Irmağı Atıksu Irmağına Dönüşüyor

Yıllardır 4. Derece kirlilik unvanın almış ve doğal olarak tarımda kullanılmaması gereken Büyük Menderes ırmağı, şimdilerde de doğduğu kaynağından kirletilerek veya başka alanlarda kullanılarak daha da kirletilmeye çalışılmaktadır.…

Tren ile yolculukta bir anı ve Çorlu tren kazası üzerine

Hafızalarda bazı olayların ve yaşanmışlıkların silinmesi için çok çaba sarf edilir. Unutturulmaya çalışılır. Önce eksik bilgi, sonra bilgi kirliliği ve zamana yaydırılan soruşturmalar bezdirici bir hale gelir ve üstü örtülmeye çalışılır. Bu…

Midilliden  İzlenimler

Bayramda üç günlük Midilli gezisinden bir çok izlenimle döndük. Bu izlenimleri yazmadaki amaç, kendi ülkemizde de olumlu sonuçlar çıkarmaktır. RES’ler kaldırılıyor: Adada kamuya ait (yani devletin) Rüzgar Enerji Santralleri sökülmüş. Ancak…

Oksijen kaynağı orman varlıklarının korunması

Lisinia Doğa Merkezini ziyaretimizde Öztürk Sarıca; “Biz burada keçi besleyerek, onların sütünde organik ürünler üretmeyi amaçladık. Ancak resmi yetkililer bu projemize karşı çıkarak 300 keçiyle başladığımız işi engellediler. Gerekçe,…

Yaşam ve doğa dostu, Lisinia

Lisinia Doğa adını M.Ö. 300’lü yıllardan kurulmuş Psidya uygarlığından alır. Lisinia kelime anlamı Doğan ve batan güneşin, ay ışığının sudaki parıltısı anlamı taşıyor. 2005 yılında Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi olarak çalışmalarına…

Umutlarımıza Yeni Bir Soluk Katan Ekoloji Birliği Kuruldu

Yaşam alanlarımızın hızlı bir şekilde tahrip edilmesi ve talana açılması sürecinde, yerellerde birçok Çevre, Ekoloji ve Yaşam Savunucusu örgütler oluştu. Bunlar kendi çaplarında el yordamı ile sermayeye karşı mücadele etmeye çalıştılar.…

Geleceğimizin Garantisi ve Yaşam Alanlarımızın Korunması

Yaşadığımız çevre bizim ve çevremizi kuşatan tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. Doğanın dengesi de bu yaşam alanındaki canlıların varlığının korunması ile olur. Doğadaki yaşam bu dengeler üzerinde oluşmuştur. Bir zincirin halkaları gibi…

Toz Bulutları, yaşamımızı tehdit eder boyuta gelmiştir

Son iki gündür bölgemizde yoğun şekilde toz bulutları görülmektedir. Öyle ki Güneşin bize ulaşmasını bile engelleyecek boyuttadır. Görüş mesafesi diğer günlere göre oldukça kısalmıştır. Bugün ise bu tozlar yere daha çok yaklaşmış…