Anadolu’nun hafızası antik kentler yok ediliyor

Uygarlıklar beşiği diyerek övündüğümüz güzel Anadolu’muz vahşi madencilerin ve rant avcılarının kazançları uğruna yok ediliyor. Bir tarafta “enerji ihtiyacı” denilerek Hes’ler aracılığıyla sulara boğduruluyor, diğer taraftan madden…

Sermayenin Saldırısı Yaşam Alanlarına

Ülkemizin tarihi, kültürel ve yeşil dokusu ile yaşanabilecek ender ülkelerdendir. Ancak bu güzellikler acımasızca yok edilmeye çalışılmaktadır. Yerli ve yabancı sermaye odakları ülkeyi parselleyip talan etmek için her tür olanakları…

Murat Dağı Su Kaynağıdır, Dokunma

Murat Dağı su, hayat ve berekettir. Murat Dağı; Egenin, Güney Marmara’nın, Batı Karadeniz’in Can Damarıdır. Murat Dağında dört önemli nehrin çıkış kaynağıdır. Banaz Çayı ile Büyük Menderesi besleyerek, 548 km yol alarak Ege Denizine…

Yaşam Döngüsü

Yaşadığımız Dünyada Tüm Canlıları Aynı Görebilmek En Büyük Erdemdir. Doğadaki yaşam döngüsü bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ve birbirine geçmiştir. Tüm canlı ve cansız varlıkların varlığı birbirine bağlı olarak sürüp…

Osmanlı’da İlk Demiryolu Yapımları

Avrupa ülkeleri sanayi devrimini gerçekleştirmişken, Osmanlı imparatorluğu o alanda hiçbir adım atmamıştı. İleri kapitalist ülkeler, kendi yer altı ve üstü zenginliklerini korurken, ülkelerinin dışına çıkarak geri ülke ve imparatorluklarda…

Doğal Yaşam Köprüleri (Geçitleri)

Duble yollar, otobanlar trafiği rahatlatan unsurlar olarak ve kazaları aza indirgemede ana rol oynuyorlar. Ancak bu duble yollar ve otobanlar bir başka zarara ve kazalara neden olmaktadırlar. Bu yollar doğada yaşayan canlıların ve…

Yeni Sistemde Bakanlıklar…

Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminde birbirlerini karşılayan ve hatta aynı işleve sahip Bakanlık, Üst Kurullar, Başkanlıklar, Ofisler ve bunların hepsinin üstünde Partili Cumhurbaşkanı bulunuyor. Yeni sistemde SEÇİLMİŞLER değil ATANMIŞLAR…

Yaşamımızı Bekleyen Tehlikelerin Farkında mıyız?

Günlük yaşamımızda ve üretim süreçlerinde daha verimli ve verim artırıcı etkinliklerimizde, usulüne ve ihtiyacına uygun eklemeler yapmadığımızda doğaya ve dolayısıyla yaşama fark etmeden zararlar vermekteyiz. Aslında bunu sosyal devletler…

Yaşam Alanlarını Delik Deşik Etmişler

Taş Dünyası Dergisinin 7 Ocak 2019 tarihli yayınında ülkemizdeki izinli taş ve mermer ocaklarının il il sayısını vermişler. Çok da önemli bir iş yapmışlar. Ülkemizin orman varlığının en yoğun olduğu illerden Antalya da sadece izinli 195…

Yaşam Tehdit Eden Sanayi Tesisleri ile Nereye Kadar?

1 Nisan günü Söke’de yerleşim yerleri arasında kalan Çimento fabrikasının bir silosundaki gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu havaya hem gaz hem de çimento tozları yayıldı. Bu tozlar daha sonra yere çökerek hem…

Temiz Hava da Bir İnsanlık Hakkıdır

Çevre Mühendisleri Odası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hava analizi verilerini değerlendirerek Türkiye’nin hava kirlilik verilerini açıkladı. Bu veriler soluduğumuz havanın ne derece kirlendiğinin göstergesi olmaktadır. Hava da…

Dünyanın Ateşi Yükseliyor…

Kendisini kuşatan Atmosferi ile mevsimlere bağlı tüm canlılığı ve Güneşten aldığı enerjisi ile yaşayan dünyamız bir insan gibidir. İnsanın yaşamındaki her tür iniş ve çıkışlar dünyamızda da görülmektedir. Yaşam süreçlerinde benzerlikler…

Büyük Menderes Irmağı Atıksu Irmağına Dönüşüyor

Yıllardır 4. Derece kirlilik unvanın almış ve doğal olarak tarımda kullanılmaması gereken Büyük Menderes ırmağı, şimdilerde de doğduğu kaynağından kirletilerek veya başka alanlarda kullanılarak daha da kirletilmeye çalışılmaktadır.…

Tren ile yolculukta bir anı ve Çorlu tren kazası üzerine

Hafızalarda bazı olayların ve yaşanmışlıkların silinmesi için çok çaba sarf edilir. Unutturulmaya çalışılır. Önce eksik bilgi, sonra bilgi kirliliği ve zamana yaydırılan soruşturmalar bezdirici bir hale gelir ve üstü örtülmeye çalışılır. Bu…

Midilliden  İzlenimler

Bayramda üç günlük Midilli gezisinden bir çok izlenimle döndük. Bu izlenimleri yazmadaki amaç, kendi ülkemizde de olumlu sonuçlar çıkarmaktır. RES’ler kaldırılıyor: Adada kamuya ait (yani devletin) Rüzgar Enerji Santralleri sökülmüş. Ancak…