Türkiye’nin Göç Dinamikleri: Değişim, Etkiler ve Gelecek

Türkiye, son yıllarda göç hareketlerinin önemli bir merkezi haline geldi. Özellikle genç nüfus arasında yurt dışına göç etme eğilimi dikkat çekici bir artış göstermekte. Bu göç hareketlerindeki değişim, gençlerin tercihlerindeki evrilmeyi ve bu tercihlerin altında yatan nedenleri anlamak için önemli bir fırsat sunmakta.

Son dönemde yapılan araştırmalar, Türkiye’deki gençlerin yurt dışında yaşama isteğinin arttığını göstermekte. Bu istek, gençlerin eğitim, kariyer ve yaşam kalitesi beklentileriyle yakından ilişkili. Örneğin, bir araştırmaya göre, gençlerin %62,5’i eğer imkanları olsa bir yabancı ülkede yaşamak istediklerini belirtmekte. Bu oran, muhalefet partilerine oy veren gençler arasında daha yüksekken, iktidardaki partiye oy veren gençler arasında da önemli bir yüzde.

Göç etmek istedikleri bölgeler açısından gençlerin tercihleri de zamanla değişim göstermekte. Avrupa ülkeleri, gençlerin göç etmek istedikleri bölgeler arasında %30,6 ile ilk sırada yer alırken, Amerika %15, Kanada %12 ve İskandinav coğrafyası %9,6 oranında tercih edilmekte. Bu tercihler, gençlerin kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatlar açısından kendilerine en uygun gördükleri destinasyonları seçtiklerini göstermekte.

Gençlerin göç etme tercihlerindeki bu değişim, Türkiye’nin eğitim ve iş piyasası dinamikleriyle de ilişkilendirilebilir. Araştırmalar, gençlerin yaşamdan memnuniyet oranlarının ve mutluluk seviyelerinin zaman içinde düştüğünü ortaya koymakta. Örneğin, bir çalışmada gençlerin yaşamdan memnuniyet oranının %46’ya düştüğü belirtilmiştir. İş arayan gençlerde bu oran daha da düşük olup, işsizliğin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermekte.

Bu bulgular, gençlerin Türkiye’den göç etme kararlarını sadece kişisel beklentilerle değil, aynı zamanda ülkedeki sosyo-ekonomik koşullarla da ilişkilendirdiklerini göstermekte. Gençler, daha iyi eğitim ve kariyer fırsatları arayışında olup, bu fırsatları yurt dışında bulabileceklerine inanmaktalar. Ayrıca, gençlerin göç etme kararlarında toplumsal cinsiyet, ekonomik durum ve politik görüşler gibi faktörlerin de etkili olduğu anlaşılmakta.

Türkiye’den göç eden gençlerin tercihlerindeki bu değişim, ülkenin göç politikalarını şekillendirmede önemli bir veri kaynağı olarak değerlendirilebilir. Göç, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir konu olmaya devam edecek konuların başında geliyor, gelemye de devam edecek…

NHY, Eda Kaya