Toplumsal baskı

Hemen bütün ünlü toplum analistleri ve sosyologlar, eylemci devrimcilerin sandığı gibi, "baskı ve zulüm artınca toplumda direnme ve başkaldırı enerjisi yükselir." tezinin doğru olmadığını söylerler. Devrimcilerin bu iddiasını 12 Mart ve 12…