Almanya’da yabancı düşmanlığı ve nitelikli iş gücü sorunu

Almanya, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak için uluslararası işgücü piyasasına bağımlıdır. Ancak son yıllarda, yabancı düşmanlığının artması, bu ihtiyacı karşılamada ciddi bir engel teşkil etmeye başlamıştır. Deutsche Welle’nin raporuna göre, Alman şirketleri, yabancı düşmanlığının yurt dışından nitelikli iş gücü istihdamını zorlaştırdığını belirtiyor.

Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, yabancı düşmanlığı kaynaklı suç vakalarının sayısı 2013-2022 yılları arasında üç kattan fazla artarak yılda 10 bin vakaya yükselmiştir. Bu durum, Almanya’nın uluslararası işgücü piyasasındaki itibarını zedelemekte ve nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini engellemektedir.

Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte, Almanya’daki nitelikli iş gücü açığı giderek artmakta ve bu durum, ülkenin ekonomik büyümesini tehdit etmektedir. Resmi tahminlere göre, 2035 yılında bu açık 7 milyon kişiye yükselecek. Bu açığı kapatmak için Alman hükümeti, yabancı kalifiye personeli ülkeye çekmek ve Almanya’yı uluslararası istihdam piyasasında daha cazip hale getirmek üzere yasal düzenlemeler yapmıştır. Ancak, yabancı düşmanlığının yükselişi, bu çabaların etkisini sınırlamaktadır.

Alman şirketleri, yurt dışından nitelikli eleman bulmakta zorlandıklarını ve gelenler arasında da Almanya’daki koşulları beğenmeyerek bir süre sonra istifa edip ülkeyi terk edenlerin olduğunu belirtiyor. Örneğin, SolarWatt firmasının yöneticisi Detlef Neuhaus, iki yabancı çalışanının kendilerini Almanya’da artık huzurlu ve güvende hissetmedikleri için ülkeyi terk ettiğini anlatmıştır.

Bu durum, Almanya’nın nitelikli iş gücü açığını kapatma çabalarını olumsuz etkilemekte ve ülkenin ekonomik büyümesi için gerekli olan insan kaynağını sınırlamaktadır. Almanya’nın bu sorunu çözmesi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşımaktadır.

NHY/ DW Türkçe