Türkiye’de Gençlerin Siyasi Kimlik Algısı Üzerine Bir Araştırma

Türkiye’nin dört bir yanında gençlerin siyasi kimlikleri üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, genç nüfusun toplumsal ve siyasi değerlere bakışını ortaya koydu. Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi ve Konda Araştırma işbirliğiyle yürütülen “İkinci Yüzyılın Eşiğinde Toplumsal Değerler ve Gençlik” başlıklı çalışma, gençlerin eğitim, bilim, gençlik, değerler ve gelecek kavramlarına ilişkin görüşlerini inceledi.

Araştırma, 78 ilde, 15-29 yaş aralığında 930 genç dahil olmak üzere toplam 3 bin 147 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilere dayanıyor. Bulgular, gençlerin eğitimden duyduğu memnuniyetsizliği, kadın-erkek eşitliği konusundaki endişeleri ve ifade özgürlüğüne dair algıları gibi önemli konuları aydınlatıyor.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, gençlerin %71’inin Türkiye’deki eğitim sisteminden memnun olmadığını göstermesi. Gelir seviyesi arttıkça bu memnuniyetsizlik oranının daha da yükseldiği belirtiliyor. Kadın-erkek eşitliği konusunda ise gençlerin yarısı, kadınların erkeklerle eşit imkanlara sahip olmadığını düşünüyor.

Yurtdışında Yaşama İsteği ve İfade Özgürlüğü Algısı

Gençlerin yüzde 56‘sı, imkanları olsa yurtdışında yaşamak istediklerini belirtiyor. Bu oran, 15-24 yaş arasında %60’a ulaşıyor. İfade özgürlüğü konusunda ise gençlerin üçte ikisi, Türkiye’de bu özgürlüğün olmadığı görüşünde.

Gençler kendilerini en çok “Atatürkçü” olarak tanımlarken, “milliyetçilik” ikinci sırada, “muhafazakârlık” ise üçüncü sırada yer alıyor. Cumhuriyetin en önemli değerleri olarak ise “bağımsızlık”, “laiklik” ve “özgürlükçülük” öne çıkıyor. Ancak, gençlerin sadece beşte biri bu değerlerin hayata geçirildiğini düşünüyor.

Bu araştırma, Türkiye’deki gençlerin toplumsal ve siyasi meselelere bakış açısını anlamak adına önemli bir kaynak teşkil ediyor. Gençlerin seslerinin duyulması ve taleplerinin dikkate alınması, ülkenin geleceği için hayati önem taşıyor. Araştırmanın tamamına Cumhuriyet gazetesinin web sitesinden ulaşılabilir.