back to top

Güler ÖZDEMİR

Güler ÖZDEMİR
1 HABERLER0 YORUMLAR

Ülkücü Kadınlar ve Kadın Kimliğinin İnşası: ‘Asenalar’

Milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisinde milliyetçiliğin eril kurgusu, kadınları bu kurguda “nesneleştiren” bir işleve sahiptir. Dolayısıyla, Deniz Kandiyoti’nin (2013, 165) belirttiği gibi “milliyetçi hareketlere...

YENİ EKLENENLER