Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlığın Önemi

Eğitim tarihinde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık yeni bir hizmet alanı olmakla birlikte çağdaş eğitimin vazgeçilmez bir hizmetidir. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Genel anlamıyla rehberlik, kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen bilimsel yardımlardır.

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlıkta öne çıkan temel özellik bir süreç olduğudur. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bir anda olup-biten bir hizmet değildir. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlığın amacına ulaşabilmesi için bir süre gereklidir. Bu nedenle bu hizmet kesintisizdir.

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetinin bir diğer önemli özelliği bireye yardım etme hizmetidir. Burada bireye verilen yardım psikolojik bir yardımdır. Rehberlik yardımı bir yol gösterme, nasihat etme, bilgi verme yardımı değildir. Bu hizmet açısından uygulamada birçok olumsuzluklara yaşanmaktadır. Birçok eğitim kurumunda(özellikle özel eğitim kurumlarında) Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti olmayan şey olarak uygulanmaktadır. Genelde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti sorunlu öğrencilere nasihat etme birimi olarak çalışmaktadır. Okul yönetimi tarafından sorunlu öğrenciler Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti bürosuna gönderilmekte ve bu öğrencilere sorunsuz olmaları için nasihat verilmesi istenmektedir. Bu durumda yardım etmesi gereken Uzman, nasihat veren kişi olmaktadır ve böylece Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti amacından uzaklaşmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetinin en önemli özelliği ise bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmasıdır. Kendini gerçekleştirme kavramını geliştiren psikolog aynı zamanda hümanisttik psikolojinin kurucularından Maslow ’dur. Kendinin gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve insan ihtiyaçları arasında ene yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır. Kendini gerçekleştiren birey daha yeterli bir kişiliğe sahiptir ve daha verimlidir. Kim olduğunu kim olabileceğini daha tutarlı bir şekilde ortaya koyan kişidir. Hem kendisi hem başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip, diğerlerine saygı duyan, onları benimseyen ve geliştiren kişidir. Zamanını iyi kullanan, geçmişten çok geleceğe bakan yaratıcı kişidir. Kendine saygı duyar ve kendisini olduğu gibi kabul eder, duygularını açığa vurmaktan kaçınmaz. Değişime açık değişmekte olan gerçek dünyanın değişen bir parçası olarak kendini görür.

Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözebilmesi, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapabilmesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetinin esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sonuçlardır.

Rehberlik Uzmanı olarak çalışan öğretmenin sadece samimi olduğu belli öğrencilerle sohbet etmesi, rehberlik bürosunu sohbet odasına çevirmesi, okul koridorlarında öğrencilerin sınıfa girmeleri için bağırması, kendini idareci gibi görmesi, kendini ahlak polisi gibi görüp özellikle kız öğrencilere ahlak dersi vermesi, sabah okul girişinde bekleyip öğrencilerin kılık-kıyafetini denetlemeleri, öğrenci ve öğretmen hakkında dedikoduları, okul idarecilerine kendilerini alternatif gibi görmeleri, kahve içip fal bakmaları, Rehberlik bürosunda samimi olduğu öğretmenlerle uzun sohbetli sabah kahvaltıları, rehberlik bürosunda sevgilileri buluşturmaları, ayrılan sevgilileri barıştırmaları, ben her şeyi biliyorum edaları, bilimsellikten uzak yorumlar yapmaları, öğrencilere hediye aldırtmaları, yemek ısmarlatmaları, ev ziyaretleri adı altında öğrenci velilerine yemek ziyafet çektirmeleri ve bu ziyafetleri sosyal medya hesaplarında fotoğraflarla paylaşmaları, sorunlu öğrencileri yaftalayıp bu öğrenci adam olmaz demeleri, bazı öğretmenlerle samimiyet kurup rehberli bürosunu samimi oldukları öğretmenlerle dedikodu bürosu yapmaları, öğrenciler arasında ayrımcılık yapmaları, samimi oldukları öğrencilere sosyal medya hesaplarında kendilerini övdürmeleri, öğrencilerin annelerine kısır veya börek yaptırmaları, birlikte çalıştığı Rehberlik Uzmanı arkadaşlarını öğrencinin yanında küçük düşürmeleri ve böylece üstünlük kurmaya çalışmaları, her işe burnunu sokmaları, toplantılarda yapmadıkları çalışmaları yapmış gibi gösterip okul idaresini aldatmaları(aslında kendilerini aldatmış olmaları)… Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmeti değildir.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)