Eğitimcilerin yeni dönem talepleri…

İzmir Eğitim-Sen Şubeleri üyesi öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve öğretmenler arasındaki ücret dengesizliğine tepki gösterdi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitimciler taleplerini dile getirdi.

Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin yaptığı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin bir meslek kanunu niteliği taşımadığını ve seçim yatırımı olduğunu söyledi.

Çetin, kanun teklifiyle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi hedeflenirken, aslında eğitim emekçilerine yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Çetin, kanun teklifinin ILO-UNESCO ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ni esas almadığını, kamuda en düşük maaşın yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmediğini, mevcut ücret farklarının ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesine göre düzenlenmediğini ve grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının yasal güvence altına alınmadığını vurguladı.

Çetin, kanun teklifinin geri çekilmesini ve eğitimcilerin taleplerinin karşılanmasını istedi.