Yaşamımızı Bekleyen Tehlikelerin Farkında mıyız?

Günlük yaşamımızda ve üretim süreçlerinde daha verimli ve verim artırıcı etkinliklerimizde, usulüne ve ihtiyacına uygun eklemeler yapmadığımızda doğaya ve dolayısıyla yaşama fark etmeden zararlar vermekteyiz. Aslında bunu sosyal devletler bu alandaki kurum ve oluşumlarının bu sürece daha etkin katılımlarıyla önleyebilirler. Ancak üretici sadece var olan geleneksel alışkanlıklarıyla baş başa bırakıldıklarında ise daha fazla verim için daha fazla kimyasala başvuruyor. İşte bu süreçte başvurulan bu aşırılık ise aşağıdaki sonuçları doğurmaktadır.

 • İhtiyaçtan fazla gübre ve ilaç kullanımından dolayı yer altı sularında NİTRİK kirlenmenin olduğundan haberiniz var mı?
 •  İhtiyaçtan fazla gübre ve ilaç kullanımından dolayı toprakta aşırı FOSFOR birikimi olduğundan haberiniz var mı?
 •  Büyük Menderes ırmağına 165 Belediyenin atık sularını akıttığından haberdar mısınız?
 •  Uşak, Denizli ve Aydın illerindeki 20 değişik alanda üretim yapan fabrikaların atıklarını arıtmadan menderese bıraktığından haberiniz var mı?
 • Jeotermal sıcak akarlarının topraktaki mikroorganizmaları yok ettiğini biliyor musunuz? Karıştığı dere ve ırmaktaki su canlılarını da katlettiğinin farkında mısınız?
 •  Büyük Menderes Irmağında Bakır, Çinko, Kadminyum, Krom, Kurşun, Nikel, Bor, Arsenik ve Demir ağır metallerinin normal sınırların çok üstünde bulunduğundan haberiniz var mı?
 •  Artık Menderes Irmağının suyunun sulamada kullanılamayacağının farkında mıyız?
 •  Bakanlığın, Menderes suyuyla Tarım sulamasının yapılamayacağı tespitinden haberdar mısınız?
 •  Söke çayının içinde de Kömür ve taşocağı sıvı atıkları kaynaklı ağır metaller olduğundan haberdar mısınız?
 •  Menderes Irmağındaki ağır metallerin bitkilere geçerek bize ulaştığından haberdar mısınız?
 •  Sulardaki bu ağır metallerin, akciğer kanseri ve beyin tümörlerini tetiklediğinin farkında mısınız?
 •  NİTRİK kirlenmenin tüm canlılar için zararlı olduğunun farkında mısınız?
 •  NİTRİK birikmenin, taş yapıları ve eski sanat eserlerine de zarar verdiğinden haberdar mısınız?
 •  Toprakta FOSFOR birikmesi, Demir, Çinko ve Bakır alımını engelleyip bitkilerin gelişimini etkilediğinden haberdar mısınız?
 •  Topraktaki yosunlaşmanın FOSFOR’DAN kaynaklandığını biliyor musunuz?
 •  Topraktaki aşırı Fosfor birikiminin tatlı sulara sirayet edip insanlara zarar verdiğinden haberdar mısınız?
 •  Denize yakın arazilerde aşırı kuyu suyu kullanımının, deniz suyunu alana çekip, oradaki yeraltı tatlı suları kirlettiğini biliyor musunuz?
 •  Akarsuları ile zengin olan ülkemizin, temiz su fakiri olduğundan haberiniz var mı?
 •  Dünyada en ilkel yöntemlerle maden işletmeciliği yapılan ülkenin ülkemiz olduğunu biliyor musunuz?
 •  Kömür, Taş ve Mermer ocaklarından açığa çıkan tozların içinde ağır metalleri havaya yaydığından haberdar mısınız? Bu toz ve partikül maddelerin bitki döllenmesini engelleyerek verimi düşürdüğünü, yapraklara yapışarak fotosentezini engelleyerek ağaç ve bitkileri kuruttuğunu biliyor musunuz?
 •  Havadaki, sudaki ve topraktaki kirliliğin her şekilde bizlere ulaşıp sağlığımızı bozduğunu biliyor musunuz?
 •  Besin zinciri ve su döngüsü yoluyla doğadaki kirlilikten kaçınamadığımızın farkında mıyız?
 •  Eğer bunların farkındaysak, bunları biliyorsak, insan olarak, birey olarak buna karşı mücadele etmek gerektiğinin de farkında olacağız. Bu kirlilikleri önleyebileceğimizi de bilerek, çözümü için baskı grupları yaratmak göreviyle karşı karşıyayız.
 •  Çağdaş insanlar olarak, çevre sorunları karşısında örgütlenmek, mücadele örgütleri yaratmak ve yaşanır bir çevre oluşturmak için birlik ve mücadele örgütleri oluşturmalıyız.
 • Yaşanabilir bir çevre ve Türkiye için daha fazla çaba ve çalışma içine girmeliyiz.