Tarama Kategorisi

Çevre

60 yılda 70’e yakın göl kurudu

Türkiye'de yaklaşık 50 yıldır göller üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye'deki göllerin son durumuyla ilgili yeni bir rapor hazırladı. Dr. Kesici,…

Büyük Menderes Havzasındaki Görünür Tehlike!

Büyük Menderes nehri 584 km uzunluğunda, 24 970 kilometre kare drenaj alanına sahip. Havza ülke yüzölçümünün % 3.5 i büyüklüğündedir. Bu havzadaki ağır metal kirliliği, yaşamımızı tehdit eder duruma gelmiştir. Gerek toprak kirliliği, gerek…

Türkiye’nin Çevrecileri Kimler?

Türkiye’de çevre hareketi hangi kaynaklardan besleniyor? Kime çevreci diyoruz? Hangi sosyo-ekonomik sınıflara mensuplar?  Kimler çevreci oluyor, kimler çevrecilikten uzak duruyor? Bu yazıda elimizdeki verilere ve araştırmalara dayanarak bu…

Su ve Yaşam Hakkı

Neoliberal iktisat düşüncesinin ilk temelleri piyasa ekonomisi değerlerini kısaca şöyle tanımlıyor: birey ve toplum para birikimi ve zenginliği için çabalayan doğal varlıklardır. Mal – mülk edinme insanın doğasında vardır. Özetle,…

Deniz Çayırları (Posidonia) Neden Önemlidir?

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Deniz (Posidonia) Çayırlarının önemini aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır. Bu başlıkların Deniz çayırlarının hayati önemini anlamamız için çok önem arz ediyor. Bunu korumak içinde üzerimize düşeni…