Türkiye, Yolsuzluk Algı Endeksinde 40 puanla 86. sırada kaldı

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2020 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 40 puanla 86. sırada yer aldı.

Küresel salgın, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin yaşamsal önemini çarpıcı bir biçimde gösterdi. Salgına dair verilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması, salgınla mücadele politikalarının gerekli katılımcılık ve hesap verebilirlik mekanizmalarıyla oluşturulması toplumların ve hükümetlerin salgınla etkin bir biçimde mücadele edebilmesinin ön koşuludur.

Salgın verilerinin zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde paylaşılmaması toplum sağlığını tehlikeye atacak niteliktedir. Salgın koşullarının zorunlu kıldığı ivedilikle beraber salgın dışında yapılan kamu harcamalarında da açık ihale yöntemi yerine pazarlık ve davet yöntemleri ağırlık kazanmıştır.

2020 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları, temel demokratik ilkelerin, hukuk devletinin ve medya özgürlüğünün yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurları olduğunu göstermiştir.

Dünyanın bir çok yerinde yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaları sürmektedir. Büyük ölçekli yolsuzluk iddiaları yargıya taşınsa da pek çoğunun soruşturma aşamasında kalmasıyla yolsuzluk suçları için cezasızlık yaygınlaşmakta.

Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır. Medya kuruluşlarına, gazetecilere, sivil topluma yönelik baskı ve yıldırma politikaları sürmektedir.

Bunlara karşın yargı erkinin, bağımsızlığını koruyamadığı ve yolsuzlukla mücadele gücünü giderek kaybetmektedir.

Geleceğimizi ipotek altına alan Kamu Özel İşbirliği proje, ihale ve sözleşme süreçleri şeffaf ve açık bir biçimde yürümemekte, bu projelerin kamu maliyesine oluşturduğu ağır yükler kamudan saklanmakta…

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, 28 üye ülkeden de düşük puan alarak Romanya’nın ardından sonuncu sıraya yerleşmiştir. OECD ülkeleri arasında ise Türkiye, sondan üçüncü sırada yer almaktadır.

2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda lider konumda bulunan Türkiye, 2020 yılında beşinciliğe düşmüştür. Türkiye, küresel sıralamada ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu, demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kalarak 180 ülke arasında 86. sıraya yerleşmiştir.

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde, Danimarka (88) ve Yeni Zelanda’nın (88) ardından ikinci sırayı 85 puanla İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Singapur paylaşmaktadır. Endeksin son sıralarında ise Suriye (14), Somali (12) ve Güney Sudan (12) yer almıştır.

2012’den bu yana en çok puan kaybeden ülkeler arasında; Saint Lucia (-15) ve Liberya’nın (-13) ardından 12 puan kaybeden Macaristan, Barbados ve Suriye bulunmaktadır. 2012-2020 arasında 9 puan kaybeden Güney Kıbrıs, Bahreyn, Cibuti ve Türkiye, bu ülkelerin hemen ardında yer almaktadır. 2012 yılından bu yana puanı ve sırası hızlı bir biçimde düşmekte olan Türkiye, bu yıl 1 puan fazla almasına karşın son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasındaki yerini değiştirememiştir.