Prof. Dr. Doğan Yaşar: Kuraklık, ekonomiyi olumsuz etkiledi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye’nin kuraklık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve bunun ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçları olacağını söyledi. Yaşar, Evrensel Gazetesinin Ege Sayfalarında yer alan değerlendirmesinde, kuraklığın nedenleri, etkileri ve çözüm önerilerini anlattı.

Yaşar, Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda yağış rejiminde ciddi değişiklikler yaşadığını belirtti. Yağışların hem miktar hem de dağılım olarak azaldığını, buna karşılık sıcaklık ve buharlaşmanın arttığını ifade etti. Bu durumun tarımsal üretimi ve su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yaşar, kuraklığın ekonomik sonuçlarına dikkat çekerek, “Kuraklık tarımsal üretimi azaltır, girdi maliyetlerini arttırır, gelir kaybına yol açar. Bu da kırsal yoksulluğu ve göçü tetikler. Ayrıca kuraklık enerji üretimini de etkiler. Hidroelektrik santrallerin verimi düşer, termik santrallerin su ihtiyacı artar. Bu da enerji ithalatına bağımlılığı arttırır.” dedi.

Yaşar, kuraklığın sosyal sonuçlarına da değinerek, “Kuraklık insan sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit eder. Su kalitesi ve miktarı azalır, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşır. Gıda fiyatları yükselir, beslenme bozuklukları ortaya çıkar. Kuraklık aynı zamanda sosyal huzursuzluğa ve çatışmalara da neden olabilir. Su kaynakları üzerinde rekabet artar, su paylaşımında adaletsizlikler yaşanabilir.” diye konuştu.

Yaşar, kuraklığın çevresel sonuçlarını ise şöyle sıraladı: “Kuraklık biyolojik çeşitliliği azaltır, ekosistemleri bozar. Orman yangınları ve erozyon riski artar. Toprak verimliliği ve organik madde miktarı azalır. Su kirliliği ve tuzlanma sorunları artar. Sulak alanlar kurur, yaban hayatı zarar görür.”

Yaşar, kuraklıkla mücadele için yapılması gerekenleri ise şöyle özetledi: “Kuraklıkla mücadelede öncelikli olarak su yönetiminde bir reforma ihtiyaç var. Su kaynaklarının planlama, koruma ve kullanımında entegre bir yaklaşım benimsenmeli. Su tasarrufu ve verimliliği arttırılmalı. Tarımsal sulamada modern yöntemler kullanılmalı. Alternatif su kaynakları geliştirilmeli. Kuraklığa uyumlu bitki çeşitleri desteklenmeli. Kuraklık izleme ve erken uyarı sistemleri kurulmalı. Kuraklık eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalı.”