Türkiye’de Enflasyon Verilerinin Şeffaflığı Üzerine Tartışma: TÜİK ve ENAG Verilerine Yakından Bakış

Türkiye’de enflasyon verileri, ekonomik göstergeler arasında en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan resmi veriler, bazı çevrelerce şüpheyle karşılanmakta ve alternatif hesaplamaların önemini artırmaktadır. Bu bağlamda, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) gibi bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan alternatif enflasyon hesaplamaları dikkat çekmektedir.

Prof. Dr. Aziz Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan enflasyon verileri arasındaki farklılıkları ve bu verilerin şeffaflığına dair endişelerini dile getirdi Çelik, ENAG’ın Kasım 2020’den bu yana alternatif enflasyon oranlarını açıkladığını belirtirken, bu hesaplamaların detaylı veri ve seri açıklamayı gerektirdiğini vurgulamıştır. ENAG’ın web sitesinde yeterli ve detaylı veri bulunmadığını, sadece iki sayfadan oluşan bir enflasyon verisi ve metodoloji sunulduğunu ifade etmiştir.

TÜİK’in şeffaflık eksikliği ve verilerin güvenilirliği konusunda eleştirildiğini belirten Çelik, buna rağmen TÜİK’in yüzlerce sayfa detaylı enflasyon verisi ve metodoloji açıkladığını, bu sayede veriler üzerinde konuşulabildiğini ve eleştirilebildiğini söylemiştir. ENAG’ın ise aylık ve yıllık enflasyon serisi hakkında yeterli bilgi sunmadığını, detaylı tabloların olmadığını ve bu durumun milyonlarca insanı ilgilendiren enflasyon hesaplamalarının ciddiyetini sorgulattığını dile getirmiştir.

Çelik, ENAG’ın şeffaf ve detaylı bilgi sunma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini, bu sayede TÜİK verileri ile karşılaştırma yapılabilmesi ve eleştirilebilmesi için gerekli olan şartların sağlanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, iddialı bir hesaplama yapılıyorsa, bunun daha özenli ve detaylı veri açıklamayı gerektirdiğini ve ENAG’ın umarım kısa zamanda bu gerekliliği yerine getirerek kamuoyuna yeterli bilgiler ve seriler sunacağını ifade etmiştir.

Bu tartışma, Türkiye’deki enflasyon verilerinin hesaplanması ve sunulmasında şeffaflığın ve güvenilirliğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Hem TÜİK hem de ENAG gibi kuruluşların, halkın doğru bilgiye erişimini sağlamak adına daha fazla çaba göstermesi ve verilerin açıklanmasında şeffaflık ilkesini benimsemesi gerekmektedir.