Türkiye’de Kültür ve Sanat ile Diyanet Bütçesi Karşılaştırması

Türkiye’de kültür ve sanat alanına ayrılan bütçe ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçe arasındaki fark, kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biridir. 2024 yılı için yapılan bütçe planlamalarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 38.9 milyar TL ayrılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 91.8 milyar TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, her iki kurum için de önemli bir finansal kaynak sağlamakla birlikte, aralarındaki farkın büyüklüğü dikkat çekicidir.

Kültür ve sanat sektörü, toplumun sosyal ve kültürel gelişiminde kritik bir role sahiptir. İKSV tarafından hazırlanan bir rapora göre, kamu bütçelerinde kültüre ayrılan pay oldukça düşüktür. Rapor, kültür ekosisteminin güçlendirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında diyalog ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yerel yönetimlerin bütçelerinin sadece %1,7’sinin kültür hizmetlerine ayrıldığı belirtilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise, toplumun dini ihtiyaçlarını karşılamak ve dini eğitim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Bütçesinin büyük bir kısmı, cami hizmetleri, din görevlilerinin maaşları ve dini yayınlar gibi kalemlere ayrılmaktadır. Diyanet’in bütçesindeki artış, özellikle son yıllarda kamuoyunun dikkatini çeken bir başka konudur.

Bu bütçe dağılımı, Türkiye’de kültür ve sanat ile dini hizmetlerin finansmanı konusunda devletin önceliklerini yansıtmaktadır. Kültür ve sanatın, toplumsal refah ve gelişim için vazgeçilmez olduğu düşünüldüğünde, bu alana yapılan yatırımın artırılması gerektiği argümanları sıkça dile getirilmektedir.

NHY, Haber Merkezi