Dünya’nın En Tehlikeli ve En Güvenilir Ülkeleri

Dünya genelinde barış ve güvenlik durumu, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasal istikrarsızlıklar, çatışmalar ve doğal afetler gibi etkenler, bir ülkenin güvenlik seviyesini etkileyebilmektedir. Küresel Barış Endeksi (GPI), bu faktörleri dikkate alarak dünyanın en tehlikeli ve en güvenilir ülkelerini sıralamaktadır.

2023 yılında dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesinde Afganistan, Yemen, Suriye, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler yer almaktadır. Bu ülkelerde devam eden çatışmalar, politik gerilimler ve genel güvensizlik hali, onları tehlikeli kılan başlıca sebepler arasındadır. Örneğin, Afganistan’da uzun süredir devam eden iç savaş ve terörizm, ülkenin güvenlik durumunu ciddi şekilde etkilemektedir.

Türkiye ise, dünya üzerindeki en tehlikeli ülkeleri ortaya koyan haritalarda orta güvenlikli ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’nin bu sıralamadaki konumu, bölgesel çatışmalar ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ancak, Türkiye aynı zamanda sağlık açısından güvenli ülkeler arasında gösterilmekte, bu da ülkenin sağlık hizmetleri ve altyapısının güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Diğer yandan, dünyanın en güvenilir ülkeleri listesinde İzlanda, Yeni Zelanda, İrlanda, Danimarka ve Avusturya gibi ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkeler, yüksek toplumsal güvenlik, düşük çatışma oranları ve sınırlı askerileşme gibi faktörler sayesinde en barışçıl ve güvenilir ülkeler olarak kabul edilmektedir. İzlanda, özellikle düşük suç oranları ve siyasi istikrarı ile dikkat çekmekte ve üst üste birçok yıl boyunca en güvenilir ülke olarak sıralanmaktadır.

Dünya genelinde güvenlik ve barış durumu, sürekli değişen dinamiklerle şekillenmektedir. Ülkelerin güvenlik seviyeleri, içinde bulundukları bölgesel ve küresel koşullara göre farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, hem tehlikeli hem de güvenilir ülkelerin durumları, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam etmektedir. Güvenlik ve barışın sağlanması, tüm dünya için ortak bir hedef olmalı ve bu yönde çabalar artırılmalıdır.

NHY, Haber Merkezi