Et fiyatları 2-3 yıl daha artacak: Üreticilerin gözünden durum

Tüm, Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile bir araya gelerek hayvancılık sektöründeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Özellikle et ithalatı ve et fiyatları üzerine odaklanılan toplantıda, et fiyatlarının enflasyon oranında artarak 2-3 yıl boyunca devam edeceği ve arz talep dengesinin en iyi şartlarda ancak bu süre zarfında sağlanabileceği belirtildi.

TÜSEDAD’ın konuya ilişkin olarak yayınladığı açıklama şu başlıklar altında özetlenebilir:

Piyasadaki kesim fiyatlarının yüksek olması, besicilerin ellerindeki hayvanları satmaktan kaçınmalarına neden oluyor. Sosyal medya, bu konuda etkili bir rol oynamaktadır. Bu durum, küçük işletmelerin azalmasına ve büyük işletmelerin pazardaki paylarının artmasına yol açmaktadır. Sonuç olarak, piyasada üretimin azalması yüksek fiyatların temel nedenidir.

Geçmiş yıllarda yapılan kontrolsüz hayvan ithalatı, yerli üreticilerin zarar görmesine ve iç üretimin rekabet edemez hale gelmesine yol açtı. Bugün, küçük aile işletmelerinin azalması ve bu insanların tekrar üretime dönmemesi gibi sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu durum, doğu illerinden batıya et gönderilirken artık doğuya et gönderilmek zorunda kalındığı bir noktaya ulaşmıştır.

Süt fiyatları, gıda enflasyonunu kontrol etmek amacıyla düşük tutulduğunda, bugün yaşadığımız et krizinin temel nedenlerinden biridir. Şu anda, et fiyatlarının kontrol altına alınması için çeşitli önlemler alınmaktadır.

ESK’nın rolü ve ithalat baskısı

ESK, iç piyasada üreticileri korumak için ithal hayvanları cazip hale getirmemeye özen göstermektedir. İthal besi danalarının fiyatları iç piyasa fiyatlarına yaklaştıkça, iç piyasadaki et fiyatları da artacaktır.

ESK, önümüzdeki dönemde Brezilya ve Uruguay’dan 240 bin baş besi danası ithal etmeyi planlamaktadır. Bu planlar çerçevesinde, etaplar halinde alımlar yapılacak ve üreticilere bilgi verilecektir.

Et fiyatlarının önümüzdeki 2-3 yıl boyunca artmaya devam edeceği ve arz talep dengesinin en iyi şartlarda ancak bu süre zarfında sağlanabileceği belirtilmektedir. Bu süre zarfında, et fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceği öngörülmektedir.