Kadınların koronavirüs salgını sırasında ev içinde yaşanan şiddete dikkat çekmek için Toplumsal Hukuk grubunun,  “Kadına yönelik şiddete dur” diyerek gerçekelştirdiği eylem büyüdü. 30 ülkeden kadın ortak mesaj verdi.

Türkiye’den İlayda, kadınların yaşları, etnik kökenleri ve sosyal statü ayrımı görmeksizin şiddete maruz kaldığına dikkat çekerek, “Normalleşme dönemine geçerken gerekli önlemlerin alınmadığını görüyoruz. 30 farklı ülkeden gelen kız kardeşlerimizden gelen mesajlara siz de kulak verin” dedi.

Kadınların “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok” diyerek yaptığı çağrıya videolu mesaj gönderen Fransa’dan Marion, kadınların tesadüfen yaşadığını kaydederek, “Koronavirüs ve sokağa çıkma yasağı kadına yönelik şiddet pek çok erkeğin bahanesi oldu. Hükümetin şimdi harekete geçmesi gerekir” diye konuştu.

Bulgaristan’dan Niya, ev içi şiddet mağdurlarının hayatlarını bir ‘kapanda’ geçirdiğini dile getirerek, “Bu kapan şimdi daha da dar ve zalim” diye vurguladı. Benin’den Fatouma hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması gerektiğini kaydederken, Arjantin’den Luica ülkesinden her 24 saatte bir kadının öldüğünü açıkladı.

Kolombiya’dan Outa kadına yönelik şiddetin koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu söylerken, Brezilya’dan Livia “Eve kapanmak şiddeti meşru kılmaz. Cesur olun. İhbar edin” dedi.  Hindistan’dan Umashree ülkesinde kadına yönelik şiddetin yüzde 40 arttığının altını çizerken, “Üstelik bu veri sadece hazırlanmış raporla sınırlı” diye ekledi.

Polonya’dan Natalia kadın haklarıyla ilgilenen örgütlerin alarm verdiğini açıklayarak, “Covid-19 sırasında aile içi şiddete maruz kalan Polonyalı kadınların oranı artmaktadır” ifadesini kullandı. Kanada’dan Myriam “Dışarı çıkmaması tavsiye edildi ama kaçmak yasaklandı” diye vurguladı.

Romanya’dan Teodora kadına yönelik şiddetin son dakika haberi değil hayatın gerçeği olduğuna dikkat çekerek, “Bu pandemi kadınların saldırganlarıyla izole olduğu bir duruma yol açıyor” diye kaydetti.

Irak’tan Gheed kadına yönelik şiddetin koronavirüsten daha çok can aldığını dile getirirken, Kazakistan’dan Adel kadına yönelik şiddetin koronavirüsten daha ölümcül olduğunu açıkladı.