Her 10 Veliden 6’sı Okul Masraflarını Kıstığını Söylüyor.

Okulların açılmasıyla birlikte, velilerin en büyük sorunu okul masrafları oldu. IPSOS Araştırma Şirketi’nin 23 Haziran– 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında 29 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre, velilerin yüzde 69’u okul masraflarının bütçeyi çok zorlayacak şekilde arttığını belirtiyor. Her 10 veliden 6’sı ise okul masraflarını kıstığını söylüyor.

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 54’ü, okul masraflarının en büyük kısmını kırtasiye malzemelerinin oluşturduğunu ifade ediyor. Kırtasiye malzemelerini yüzde 18 ile okul üniforması, yüzde 14 ile servis ücreti, yüzde 9 ile özel ders ve yüzde 5 ile de okul kayıt ücreti takip ediyor.

Velilerin yüzde 61’i, okul masraflarını karşılamak için borçlandığını veya borçlanacağını dile getiriyor. Borçlananların yüzde 36’sı banka kredisi kullanırken, yüzde 32’si akraba veya arkadaşından borç alıyor. Yüzde 19’u ise kredi kartı kullanıyor.

Araştırma, velilerin okul masrafları konusunda yaşadığı sıkıntıları ortaya koyuyor. Okul masrafları, eğitim kalitesini ve çocukların geleceğini de etkiliyor. Velilerin bütçesine uygun ve kaliteli eğitim hakkı için, devletin gerekli önlemleri alması gerekiyor. Bu önlemler arasında, okul ücretlerinin düşürülmesi, kırtasiye malzemelerine destek verilmesi, servis ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi ve özel ders ihtiyacının azaltılması sayılabilir. Devlet, eğitimi bir yük değil, bir yatırım olarak görmeli ve velilerin üzerindeki baskıyı hafifletmeli.

Araştırma ayrıca, Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında eğitim kalitesi konusunda en mutsuz ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Türkiye’de toplumun sadece yüzde 18’i eğitimin kalitesinden memnun olduğunu söylerken, bu oran Singapur’da yüzde 84’e kadar çıkıyor. Türkiye, eğitimden memnun olmayanların oranı açısından en mutsuz dördüncü ülke olarak sıralanıyor. Ayrıca, Türkiye’deki katılımcıların sadece yüzde 25’i bugünkü eğitimin kendi dönemlerinden daha iyi olduğunu belirtirken, her 10 kişiden altısı daha kötü olduğunu ifade ediyor.

NHY