Tarama Kategorisi

Yaşam

Psikolojide Kentsel Tasarıma Yolculuğum

Başkalarının ne düşündüğünü, ne yapmak niyetinde olduklarını ve gerçekten neye inandıklarını nasıl bilebiliriz? Başkalarının şaka yaptığını, bir ipucu bıraktığını, ironik veya alaycı olabileceğini nasıl anlarız? Metaforlarla konuşan bir…

Gıda Fiyatları Neden Artıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılında enflasyon yüzde 14,6 oldu. Ancak gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon yüzde 20,6 ile genel enflasyon oranının altı puan üzerindeydi. Yine TÜİK verilerine göre…

Kadın olmak

"Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin en iyi ölçüsü, kadınların o toplumdaki konumudur, yani özgürlük düzeyidir.”  Charles Fourier  Charles Fourier, 19. yüzyılda yaşamış Fransız filozof ve ütopik sosyalisttir. Marks ve Engels’in zaman …

Ölümlü Dünya

Bir gün gelip de öleceğinizi kaç yaşındayken öğrenmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Çocuklar ölüm kelimesini daha önce öğrenebiliyorlar ama herkes gibi kendilerinin de anne babalarının da ölümlü varlıklar olduklarını genelde altı-yedi…

Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenilmiş sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması…

Sinyali işleyemezseniz ölürsünüz!

1998 Ceyhan depreminden sonra bizim Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde üçüncü sınıfların İstatistik derslerine girmeye başladım. Öğrencilerin o güne kadar almış oldukları meslek derslerinin tümünün ders notlarını aldım ve okudum. Bölüm…

Kurumlarda Halkla İlişkilerin Önemi

Kurumlar, hizmet götürdükleri toplumun bireyleriyle olumlu ve yapıcı ilişkiler kurmalıdırlar. Bu yönlü ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, kurumun başarısını ve varlığını etkileyebilecek nitelikler taşımaktadır. Halkla ilişkiler; bir…